CDA sandwichborden door gemeente verwijderd


ERMELO – Nu de politieke campagnes bijna ten einde zijn en partijen uitkijken naar de verkiezingsuitslag woensdagavond lijkt de strijd heviger dan ooit. Plaatste BurgerBelangen Ermelo, nog enigszins ludiek een paneel op de rotonde, maandag stonden er een enorm aantal CDA sandwichborden in het dorp. Sandwichborden waar de gemeente overigens geen vergunning voor verleent.

Een aantal jaren geleden is de gemeente Ermelo een contract aangegaan met Calumma. ,,Zij zijn degenen die de professionele reclameborden beheren," zegt een woordvoerder van de gemeente. Men heeft daar destijds voor gekozen om een eind te maken aan de wildgroei van sandwichborden. ,,Maandag kregen we melding van het bord op de rotonde. Die hebben we verwijderd. Nu dus ook de sandwichborden." De redactie van ErmeloVanNu is door verschillende politici benaderd over de onterechte borden. Dwars tegen alle regels in lijkt men campagne te voeren. ,,Dat is niet sjiek," zegt Progressief Ermelo, die wel volgens de regels handelde. ,,Wij hebben twee jaar geleden al de plaats gereserveerd. Dat kost best een paar centen. Maar zo zijn de regels."

De gemeente zal handhaven en vasthouden aan de overeenkomst die zij met Calumma heeft. ,,Er zijn op vijftien plaatsen borden verwijderd," aldus de ambtenaar. Naast borden van het CDA zijn er ook vijf borden van Groep Hop en één van de SGP verwijderd. We blijven alert." De gemeente faciliteert de politieke partijen door middel van het plaatsten van verkiezingsborden waarop men hun affiche kan plakken. Daar houdt het op. Het 'modder gooien' is begonnen. Volgens Wouter Vogelsang van BurgerBelangen Ermelo plaatst het CDA zichzelf met deze actie boven de wet. Het gaat hier overigens over borden in de openbare ruimte. ,,We houden het in de gaten," aldus de gemeenteambtenaar.