Gemeente niet open voor wietexperiment

ERMELO - Er komt in Ermelo geen cannabisindustrie. De gemeente Ermelo gaat niet in gesprek met het bedrijf TYCH B.V.. Dit bedrijf wilde haar businessplan voorleggen om mee te doen aan het ‘Experiment Gesloten Coffeeshopketen’. TYCH B.V. zegt al enkele jaren actief te zijn in de internationale cannabisindustrie en enthousiast te zijn om bij te dragen aan een veilige en hoogwaardige productie in Nederland. Zij zijn nu op zoek naar een bedrijfsruimte van circa 5000 m2.

De gemeente zegt de waarde van het wietexperiment in de zoektocht naar een sluitende keten zeer zeker zien. Er is echter geen bouwgrond beschikbaar op Ermelo’s grondgebied. Het college verwijst naar een regionaal bedrijventerrein. De ondernemer stelt dat de vestiging ongeveer 100 directe fulltime- banen opleveren gedurende het experiment en er zal rond de 10 miljoen euro geïnvesteerd worden om de fabriek te realiseren. Een goede beveiliging en respect voor de omgeving staat hen voor ogen. Het experiment gesloten coffeeshopketen moet duidelijk maken of legale levering, inkoop en verkoop van cannabis mogelijk is. Ook wordt de kwaliteit van deze cannabis gecontroleerd. Dit experiment wordt ook wel het wietexperiment of wietproef genoemd.

Coffeeshop-vrij 

Ermelo heeft zich niet aangemeld voor het landelijk wiet-experiment. Deze gemeente is coffeeshop-vrij. Uitgangspunt van dit (nul)beleid is te voorkomen dat de veiligheid, de openbare orde, het woon- en leefklimaat en/of de gezondheid van de inwoners van de gemeente nadelig worden beïnvloed door de vestiging van een coffeeshop. Overigens kunnen telers zich overal vestigen, ook in gemeenten die niet deelnemen aan het wietexperiment. Zij moeten dan contact opnemen met de gemeente waar zij zich willen vestigen. In dit geval is Ermelo geen optie. Daarom gaat het college hierover ook niet in gesprek.