Het startschot was gevallen op 1 januari 2015

ERMELO - Het was een mooie zomerochtend in het Ermelo van 2020! Er werd hard gewerkt op het gemeentehuis en er waren opvallend weinig bezoekers. Dat was wel eens anders geweest in de jaren daarvoor. Iedereen kon zich nog goed herinneren hoe een eindeloze stoet burgers zich in 2015 en 2016 dagelijks aan de gemeentelijke loketten meldde.

Iedereen kende nog de schrijnende verhalen van mensen, kinderen en ouderen, die opeens uitgesloten werden van de hulpverlening of hulp kregen, die niet hielp. Dat was gekomen omdat de Rijksoverheid zorgtaken naar de lokale overheden delegeerde. Prima plan, tenminste, als daar genoeg geld voor overgemaakt werd naar de gemeentes. Zoals bekend ontbrak het daaraan: gemeentes moesten vooral met verhoogde effectiviteit en verbeterde efficiëntie heel veel kosten gaan besparen. Het startschot was gevallen op 1 januari 2015.

Keukentafelgesprekken

Ermelo was altijd zo trots geweest op zijn zorgtraditie, maar het organiseren van een effectiever, efficiënter model was niet eenvoudig. Aanvankelijk leek het nog te gaan lukken, maar de praktijk was weerbarstiger dan tevoren ingeschat. In andere steden en dorpen ging het ondertussen zeker niet beter. Er werd veel verwacht van besparingen bij de inkoop van zorg en van het 'keukentafelgesprek', waarbij hulpverleners omgebouwd worden tot verantwoordelijke zorgregisseurs. Maar vooral in 2016 waren de tekortkomingen van zorginkoop en de regisseursrol op een genante manier aan het licht gekomen: een wakkere Ermelose wethouder begreep, dat het zo niet meer kon.

Lokale belastingen

De wethouder zei, dat er voor goede zorg meer geld nodig was, dan het Rijk wilde geven. De wethouder zei ook dat hij daarom extra belasting ging heffen op onroerend goed! 'Extra belasting, die u weer af mag trekken van uw inkomstenbelasting', zo zei hij het in een interview in deze krant. De bevolking vond het geweldig en niet alleen in Ermelo: lokale belastingen werden opeens het grote thema van de verkiezingen in 2018! Lokaal regelen, wat je lokaal kunt regelen, zo klonk het overal! De opkomst was enorm geweest en overal werd het Rijk de grote verliezer. Op lokaal niveau werd ijverig en democratisch gesleuteld aan de samenleving, die de burgers graag wilden. Grappig genoeg bleken burgers helemaal geen eindeloze wenslijstjes te hebben, nu ze zelf steeds meer verantwoordelijk werden voor de financiële gevolgen. Op die zonnige zomerochtend van 2020 had ik met een paar andere bewoners een vergadering op het gemeentehuis. Wij waren lid van verbeterteam 16 en gingen nog een middagje stoeien over Centrum Plusplan. Hard nodig, want na de vernieuwingen van 2014 en 2015 was het centrum van Ermelo zo druk geworden, dat er dringend nieuwe parkeervoorzieningen moesten komen...en een plekje voor het standbeeld van de wakkere wethouder. Wat vindt u hier eigenlijk van? Denkt u ook dat er muziek zit in lokale oplossingen? Zou u meer belasting willen betalen aan uw gemeente en minder aan het Rijk of....vindt u het juist wel goed zo?