Mooiere aanblik levert waardering consument op

ERMELO – De herinrichting van de Stationsstraat heeft al veel stof doen opwaaien. Iedereen is in elk geval blij dat de straat weer (even) goed toegankelijk is. ,,Ondanks alle rompslomp van de herinrichting in de eerste twee delen van de Stationsstraat kunnen we ook niet anders dan concluderen dat de straat er een stuk fraaier door geworden is," zegt CentrumManager Joost Bleijie.

Het asfalt was hem, net als de vele obstakels op de stoep, een doorn in het oog. ,,Gelukkig zijn de schouders eronder gezet en hebben we er al een mooi ingerichte straat voor terug gekregen. Een straat waarin het weer goed winkelen en dan ook goed ondernemen is! En een straat waar iedereen graag komt. We hadden al een hoop mooie en goede winkels, en nu ook een fonkelnieuwe straat. Daar moet voldoende potentie voor de toekomst in zitten."

Stoepborden

Een aantal ondernemers hebben het de afgelopen jaren niet makkelijk gehad. De crisis, maar ook de verandering in koopgedrag door het internetwinkelen, is hen niet in de koude kleren gaan zitten. Zij hebben hun klanten hard nodig. De werkzaamheden tijdens de herinrichting zorgden mede voor een stille winkelstraat. Winkeliers hopen dit jaar dan ook dat de Ermeloërs hun centrum weer weten te vinden. Bleijie zal vanuit het CentrumManagement meehelpen aan dorpspromotie. ,,Maar de ondernemers moeten ook naar hun eigen winkel kijken," zegt hij ietwat teleurgesteld. ,,Nu de straat klaar is en ook de stoepen weer begaanbaar zijn, komen ook de stoepborden, uitstallingen, vlaggen en allerlei andere obstakels weer terug op straat. Juist om de herinrichting recht te doen, moeten we dat niet willen. Het geeft zo'n verrommeling van de straat en dat is jammer. Sterker nog," zo vult de Centrummanager aan, ,,ondernemers en gemeente hebben in 2014 afspraken gemaakt om wildgroei aan uitstallingen in de toekomst te voorkomen. Die afspraken zijn tijdens de druk bezochte informatieavond in september 2014 met ondernemers besproken en goed bevonden. Uiteindelijk zijn ze opgenomen in het Beeldkwaliteitsplan dat de gemeenteraad in het najaar heeft aangenomen. In dit plan staan dus de regels beschreven die nu gelden voor de Stationsstraat."

Zonder obstakels

De gemeente Ermelo heeft met de invoering van nieuwe regels (APV) paal en perk willen stellen aan het grote aantal reclameuitingen. Er is een nieuw beleid gemaakt ten aanzien van stoepborden, gevelreclame, luifels en parasols. Voor een aantal aanpassingen is meer tijd nodig. ,,Maar sommige dingen kunnen niet echt meer, zoals stoepborden en vlaggen midden op de straat. Het is onze taak om ondernemers daar op te wijzen. Niet om ze te pesten, maar omdat een winkelstraat zonder allerlei obstakels en uitstallingen simpelweg mooier is. En een straat zonder van alles op de stoep is voor consumenten veel aantrekkelijker," aldus de CentrumManager. Hij noemt als voorbeeld Haarlem, een van de populairste binnensteden op het moment, waar helemaal niets meer voor de deur van een winkelier staat. ,,Geen stoepbord, geen vlag om aandacht te trekken, helemaal niets. Dat geeft de winkelstraten daar zo'n mooi aanblik en bovendien krijgt het meer waardering van de consument." Aan Bleijie de taak om ondernemers daarover te informeren en om ze aan te spreken. ,,Uiteraard kunnen ondernemers ook hun buren aanspreken als er iets op straat gezet wordt wat daar niet hoort." Hij geeft aan ondernemers blijvend te gaan aanspreken op zaken die tegen de afspraken in gaan. Er komt volgens hem echter wel een moment dat de gemeente gaat handhaven en dus bonnen gaat uitschrijven aan degene die de regels stelselmatig negeren. Of de gemeente nu al van plan is om handhavend op te treden is niet bekend.