Enquête moet wensen koopavonden helder maken

ERMELO - Het beeld in Ermelo is niet anders als elders: tijdens koopavonden kan je in het centrum het spreekwoordelijke kanon afschieten. De oude vertrouwde koopavond staat dan ook onder druk. Zelfs de 'december koopavonden' leverden niet het gewenste effect. Om inzicht te krijgen in de mening over de huidige koopavond, heeft het Centrummanagement Ermelo een digitale enquête opgesteld waar ondernemers en consumenten kunnen aangeven wat hun mening is.

Vroeger moesten winkeliers op werkdagen uiterlijk om 18.00 uur hun winkel sluiten. In de jaren zestig kreeg men salaris wekelijks uitbetaald, aan het eind van de donderdag. Met dat salaris ging men gelijk inkopen doen. De winkeliers speelden hierop in door hun zaak op die dag een aantal uren langer open te houden. Deze natuurlijk gegroeide regeling werd later in de wetgeving vastgelegd. Echter dit is historie en de huidige situatie laat een geheel ander beeld zien. Drukte en gezelligheid hebben plaatsgemaakt voor een lege straat waar winkels nog wel open zijn, maar waar nauwelijks nog geld wordt uitgegeven. In grote steden wordt de koopavond ook steeds vaker ontsiert door onveiligheid, criminaliteit en agressie. Bovendien kost de koopavond vanwege het wegblijven van de consument ondernemers meer dan dat het ze in de kassalade oplevert.

Verandering

Er moet dus iets veranderen. ,,Maar het lijkt of niemand de eerste stap durft te zetten," zegt CentrumManager Joost Bleijie. ,, Onlangs verscheen er een artikel in het Algemeen Dagblad waarin melding werd gemaakt dat het Centrummanagement Utrecht overweegt om de koopavond op donderdag af te schaffen en de sluitingstijden van winkels op vrijdag en zaterdag op te rekken naar 19:00." Ook in Ermelo zou het volgens het CentrumManagement goed zijn om na te denken over de invulling van de koopavond eventueel in samenwerking met de horeca. ,,Ik ben wel een voorstander van een onderzoek naar de haalbaarheid van het Duitse model. Ofwel geen koopavond op vrijdag tot 21:00 meer, maar een verruiming van de openingstijden op vrijdag en zaterdag tot 19:00," aldus Bleijie. Wel geeft hij aan dat winkeliers hierin het laatste woord hebben. ,,Ik ga niet vanuit een 'ivoren toren' bepalen wanneer winkeliers hun deuren moeten openen. Dat bepalen de winkeliers écht zelf. Ik ben er wel voor om samen met ondernemers te kijken hoe we het centrum van Ermelo voor consumenten zo aantrekkelijk mogelijk kunnen houden. Gezien de opkomst van internet en de afname van het aantal fysieke winkels zou het goed zijn om in Ermelo ook eens te kijken naar de mogelijkheden die een andere invulling van de openingstijden biedt."

Enquête

Met de uitkomsten van de enquête kan het CentrumManagement eventueel iets ondernemen. Bleijie geeft aan dat de enquête niet de enige stap zal zijn. ,,Als blijkt dat de koopavond in Ermelo ook zijn langste tijd gehad heeft, gaan we in gesprek met ondernemers om te kijken wat te doen. Uiteindelijk zal dat moeten leiden tot winkeltijden met potentie." Ondernemers kunnen hier deelnemen aan de enquête, consumenten klikken hier.