'Gebruik maken van onze kracht'

ERMELO – Wethouder Esther Verhagen zou er graag voor pleiten mensen met een bijstandsuitkering in te zetten voor de samenleving. ,,Het is stil goud en ik zou zeggen 'maak gebruik van die kracht'. De beste zorg voor mensen is gezien en erkend te worden.''

Haar hart ligt dan ook in de zorg. De eerste jaren van haar wethouderschap begon ze met de zorgportefeuille Samenleving. In 2010 stapte ze over op de portefeuille Verkeer en Vervoer. ,,Min of meer uit strategisch oogpunt. We vonden dat VVD een harde portefeuille nodig had. Maar ik ben oorspronkelijk de politiek ingegaan omdat ik iets wilde bereiken in de zorg omdat de politiek daar relatief weinig oog voor had. Ik wilde voor de onderkant van de maatschappij zorgen''
Dat de Ermeloërs haar in haar huidige 'harde' portefeuille niet altijd als een zorgende wethouder herkennen, realiseert ze zich terdege. ,,Je wordt wethouder omdat je wilt dat er iets ten goede verandert en niet omdat je aardig gevonden wilt worden. Dat kan niet altijd, dat is inherent aan de functie. Maar als mens wil ik natuurlijk wel aardig gevonden worden'', voegt ze er een tikkeltje verlegen aan toe. En dat haar huidige portefeuille zwaar is, kan ze van harte onderschrijven. ,,Toen de wegcategorisering aan de orde was heb ik wel eens een nachtje wakker gelegen. Ik zeg vaak dat we in Ermelo 26.000 mensen hebben die er verstand van hebben. Maar toch redeneert men meestal vanuit het principe 'not in my backyard'. Wat de burgerparticipatie betreft is er iets niet goed gegaan in de verwachting bij mensen. Ik ben wel geschrokken van de emotie die speelde. Ik heb de indruk dat de wijk West in zijn beleving het gevoel had te kort te zijn gedaan door de wijk Noord, omdat de mensen daar in rust en weelde kunnen leven. Geen drukke wegen door hun wijk die de leefbaarheid onder druk zetten. Dat heeft me getroffen maar ook verbaasd. Dat de Westflank zou worden doorgetrokken kon geen verrassing zijn want dat hadden we in 2010 bij het coalitieakkoord al vastgesteld. Het is echter niet alleen bij het coalitieakkoord al vastgesteld dat de Westflank zou worden doorgetrokken, maar ook in de structuurvisie 2025 op 1 maart 2012. Dit is een belangrijk document waar de toekomst van Ermelo in beschreven staat. De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met dit document, dus ook de drie coalitiepartijen Dorpspartij Ermelo, SGP en Gemeentebelang, hebben toen ingestemd met het doortrekken van de Westflank. We vinden de wijk West heel belangrijk, daarin willen we dan ook investeren. Daarbij vinden we leefbaarheid belangrijk, maar ook verkeersveiligheid en bereikbaarheid tellen zwaar. Met vrijliggende fietspaden en oversteken wordt het in West een stuk veiliger, zeker als je bedenkt dat de vrachtwagens nu soms rakelings lang fietsende kinderen rijden. De wens van het college is ook om er geluidsdempend asfalt te leggen. Dat scheelt aantoonbaar decibellen maar het is ook aanzienlijk duurder. Uiteindelijk moet straks de raad beslissen, maar ik weet dat de raad ook insteekt op duurzaam veilig.''

Prioriteiten

In november zal Verhagen de prioriteitenlijst voorleggen aan de raad. Verhagen: ,,De raad zal uiteindelijk beslissen. Wil je miljoenen wil besteden aan een stukje weg of toch liever aan iets anders. Dan hangt het er ook nog van af of je vastgoed moet aankopen of niet. En de afweging moet ook gemaakt worden naast het actuele voorstel van het college om de Julianalaan gedeeltelijk op te waarderen tot 50 km en het kruispunt bij het Weitje te optimaliseren. Ook dit kost geld en de raad zal dan ook prioriteiten moeten stellen. Er is nu eenmaal geen geld om alles te doen.''
Hoewel de wethouder dus soms wel eens wakker ligt van haar portefeuille, vindt ze het nog steeds een fijne baan. ,,Zeker omdat je ook resultaten kan laten zien aan de mensen, ook al kun je het niet iedereen naar de zin maken. Wat voor de een pijn doet is voor de ander prettig. Je kunt nu eenmaal niet persoonlijke belangen behartigen, dan doen we ons allemaal te kort. Als wethouder ben je er voor iedereen. Macht en geld zijn niet leidend in de besluitvorming, het gaat om het algemeen belang. De politiek moet het pleasen loslaten en leren mensen een slecht nieuwsboodschap te brengen. Er worden zo veel dingen beloofd die achteraf dan toch niet doorgaan. Dan kun je maar beter een heldere en duidelijke boodschap brengen die in het belang is voor het hele dorp.''

Mantelzorg

Stevige woorden van een vrouw die zorg hoog in haar vaandel heeft staan. Sterker nog, ze weet als mantelzorger voor haar moeder en broer als geen ander wat zorg inhoudt. ,,We moeten elkaar weer leren vasthouden en oog hebben voor elkaar. De wij en zij cultuur viert hoogtij in onze hele samenleving. Hoewel we hier in Ermelo daarin wel een voorsprong hebben, ontslaat het ons niet van de taak om voor je buurman of buurvrouw te zorgen. En ja, soms heeft dat consequenties voor je privéleven. Dat is onvermijdelijk.''
Ondanks haar zorgtaken in de huiselijke sfeer hoopt Verhagen, die deze week opnieuw tot lijsttrekker voor de VVD Ermelo is gekozen, dat haar opnieuw een termijn als wethouder wordt gegund. ,,Er is nog veel te doen en ik hoop daar een steentje aan te mogen bijdragen.''