Afsluiting Maximalaan gevolg van coalitieakkoord

ERMELO – 'De afsluiting van de Maximalaan is onderdeel van het coalitieakkoord en daarmee geen punt van discussie', zo luidt de boodschap die de raadsleden afgelopen donderdag per brief kregen als antwoord op gestelde vragen. ,,Onbevredigend," reageert SGP-raadslid Leo van der Velden. ,,Je vraag je zo langzamerhand af of het college nog wel oog heeft voor de effecten van dergelijke maatregelen."

Hij vindt de discussie rond de Prins Hendriklaan en de Maximalaan een grote soap. ,,Al langer constateer ik dat een belangrijk deel van onze bevolking meer en meer het vertrouwen in de plaatselijke overheid aan het verliezen is door dergelijke onbegrijpelijke maatregelen. Het is de zoveelste kwestie die geenschoonheidsprijs verdient en het imago van de gemeente Ermelo niet ten goede komt."
In de brief die Van der Velden van het college ontving staat dat de portefeuillehouder een gesprek met positieve strekking heeft gehad met een aantal bewoners van het Trefpunt. Vervolgens zijn de bewoners per brief geïnformeerd over het feit dat de afsluiting op zeer korte termijn zou worden geëffectueerd. ,,Men denkt dat het daarmee klaar is," zegt de enigszins geïrriteerde Van der Velden. ,,Men gaat hiermee voorbij aan de raad, maar belangrijker nog: voorbij aan het gevoel van de samenleving." Het raadslid vindt dat het nieuwe college er een potje van maakt. ,,Het lijkt wel een ivoren torentje, maar ze kunnen niet doen wat ze willen." De SGP fractievoorzitter weet dat de hele situatie rondom de afsluitingen heel gevoelig ligt. ,,Er zijn natuurlijk diverse toezeggingen gedaan. Maar een wijk met één ontsluitingsweg blijft een aanhangsel van het dorp." Van der Velden pleit voor een ontsluiting via de Kalkoenweg. ,,Deze hele discussie veroorzaakt uiteindelijk heel veel schade. Bewoners zijn geld aan het inzamelen om naar de rechter te gaan. Het leidt tot commotie. Dat moet je als bestuur toch niet willen." De afsluiting is een gevolg van de besluiten van het vorige college. ,,Ik had gehoopt met een nieuw college tot een betere oplossing te komen. Maar dat lijkt nu niet zo te zijn. Toch is hier het laatste woord nog niet over gevallen," aldus Van der Velden."