Gemeenten kunnen over extra geld beschikken

ERMELO – Met de invoering van de nieuwe WMO per 1 januari 2015 gaat er veel veranderen. De gemeenten worden vanaf die datum verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van hun burgers. De extramurale verpleging, een groot deel van de persoonlijke verzorging en de langdurige GGZ gaan naar de Zorgverzekeringswet.

Het beschermd wonen komt ook onder verantwoordelijkheid van gemeenten te vallen, waarbij voor GGZ-cliënten een waarborg ingebouwd is dat zij de komende vijf jaar de ondersteuning houden waar ze nu al gebruik van maken. Ook is er extra geld beschikbaar voor gemeenten voor huishoudelijke hulp. Gemeenten moeten wel vóór 15 oktober officieel een aanvraag indienen bij het ministerie van VWS. ,,Ik hoop dat het college hiervan op de hoogte is," zegt raadslid Folkje Spoelstra (Christen Unie). Gemeenten krijgen de ruimte om op lokaal of regionaal niveau invulling te geven aan de uitwerking en uitvoering van de huishoudelijke hulp toelage. Spoelstra heeft veel vertrouwen in de aanpak van de gemeente Ermelo. Toch merkt ze dat inwoners zich zorgen maken. ,,Er is nog veel onduidelijk." Spoelstra, zelf werkzaam in de zorg, weet hoe belangrijk het is om maatwerk te leveren.

Extra potje

Eerder besloot het kabinet al zowel 2015 als in 2016 €75 miljoen per jaar extra beschikbaar te stellen voor de huishoudelijke hulp toelage. Met deze middelen kunnen ongeveer tienduizend mensen extra in de huishoudelijk hulp in loondienst blijven werken. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen is een motie van de ChristenUnie aangenomen waardoor 40 miljoen euro extra beschikbaar komt voor huishoudelijke hulp. ,,We hebben korte lijntjes met onze landelijke partij en weten zo ook van elkaar wat er speelt," aldus het CU raadslid. ,,We krijgen als gemeente toch al met zoveel bezuinigingen te maken dat je een extra potje met geld niet kunt laten liggen. Het is belangrijk om alert te blijven."