PE is bang dat geld op de plank blijft

ERMELO – Net als vorig jaar maakt raadslid Alex Kleijnen, namens de fractie van Progressief Ermelo, zich druk over het extra geld wat het rijk beschikbaar stelt voor de bestrijding van armoede. Kleijnen is bang dat het geld in Ermelo op de plank blijft liggen. ,,Vorig jaar konden er 130 huishoudens geholpen worden. ,,Toen waren de kinderen speerpunt. Nu zouden we graag zien dat alle huishoudens (volwassenen en kinderen) die rond moeten komen van een minimum inkomen, hier gebruik van kunnen maken."

Ideeën van college

Ook vorig jaar vroeg PE steun in de raad en met succes. ,,Er was toen 13.000 euro te verdelen," aldus Kleijnen. ,,Toen is ook afgesproken dat het college met ideeën zou komen hoe de extra middelen voor 2014 in te zetten." We moeten nu niet langer wachten," zegt hij. ,,Het jaar is zowat voorbij en er liggen nog steeds geen voorstellen. Dat is tegen het zere been van Progressief Ermelo. De partij heeft lang gewacht op de beloofde beleidsvoorstellen, maar zonder resultaat. Daarom komt de partij nu zelf met concrete plannen om de ruim 46.000 euro op de juiste plaats te brengen. Kleijnen zal woensdagavond in de commissie Samenleving dit punt aan de orde stellen. ,,We hopen natuurlijk dat er opnieuw raadsbrede steun voor komt."

Beleidsvrijheid

Omdat het geld via het gemeentefonds beschikbaar wordt gesteld, hebben de gemeenten beleidsvrijheid om dat extra geld naar eigen wens te besteden. Daarom wil Kleijnen dat er wordt doorgepakt.