'Voldoende fietsenrekken in winkelgebied'

ERMELO – De gemeente wil de mogelijkheid hebben fietswrakken en 'weesfietsen' snel te kunnen verwijderen. Daarom wordt de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aangepast. Ook verkeerd gestalde fietsen zullen op termijn verwijderd worden. Nu de inrichting van de Stationsstraat verandert en de winkeliers zich moeten houden aan het uitstallingsbeleid, wil burgemeester André Baars ook stimuleren dat mensen hun (brom)fiets parkeren in de daarvoor bestemde fietsenstallingen.

,,Die zijn er voldoende," vult Baars aan. ,,We krijgen heel vaak klachten van blinden en slechtzienden dat hun weg belemmerd is door geparkeerde fietsen. Dat is niet de bedoeling." Vaak worden fietsen 'aan de hand' meegenomen naar een winkel waar iemand moet zijn en daar wordt de fiets geparkeerd tegen de gevel. Uit een schouw is gebleken dat er 305 klemmen voor fietsen zijn in en rondom het winkelgebied. Bij telling is gebleken dat er op dat moment 152 fietsen aanwezig waren, waarvan er slechts 96 in de daarvoor bestemde voorziening was geplaatst. De overige fietsen stonden elders.

Stallingsruimte onnodig bezet

Bij het station was het al verboden om bromfietsen en fietsen buiten de daarvoor bestemde ruimten te parkeren. Dit verbod wordt nu uitgebreid naar de Stationsstraat tot en met de Verbinding. Ook wordt de maximale stallingsduur aangescherpt. Uit een proeftelling is namelijk gebleken dat er circa 154 fietsen de stallingsruimte onnodig bezet houden. Dit zijn fietsen die rijtechnisch nog wel functioneren, maar waarschijnlijk door de eigenaar zijn achtergelaten; de zo genoemde 'weesfietsen'. Deze achtergelaten fietsen zorgen ervoor dat er minder ruimte is in de fietsenrekken voor fietsen die wel regelmatig gebruikt worden. Daarom geldt er op basis van de nieuwe APV een maximale stallingsduur van 28 dagen. Hiervoor worden de fietsen voorzien van een oranje label. Deze fietsen worden uiteindelijk verwijderd en opgeslagen. ,,We willen het winkelgebied hiermee leefbaar, veilig en netjes houden," besluit de burgemeester. ,,Fietseigenaren kunnen overigens hun eigendom, na afdracht van de kosten, terugkrijgen. Maar dat gebeurt tot op heden verrassend weinig."