'Het blijft een uitdaging'

ERMELO - Het is best een zware portefeuille die wethouder Laurens Klappe na de verkiezingen heeft gekregen. Hij noemt het meer een brede. En het voordeel is dat hij bezig kan om er samenhang in aan te brengen.

Door het college is er voor gekozen om de zware zorg en welzijnportefeuille te verdelen over twee wethouders. ,,Bij de uitvoering van de Participatiewet moet je het vooral van de werkgevers hebben, vandaar dat dat deel naar Esther Heutink is gegaan,'' legt Klappe uit. ,,Daarbij is het ook niet handig om die grote zaken bij één wethouder onder te brengen. Zeker niet als je daarbij ook het grootste budget ter beschikking krijgt.'' Vanwege die verdeling kan Klappe ook makkelijker met Heutink sparren, als het nodig is. Esther Heutink-Wenderich is de nieuwe wethouder Economische Zaken en kan dit meenemen in haar overleg met de werkgevers.

Laurens Klappe vindt het een uitdaging om uitvoering te geven aan datgene waar hij voorgaande jaren al mee bezig is geweest. Maar het was wel een lastige periode. ,,En dan vooral om de onzekerheid ten aanzien van de Wet op de Jeugdzorg. Er wordt heel kritisch meegekeken, door zowel de burger als door de overheid. En dan ben je ook nog afhankelijk van de wisselende beslissingen van het Rijk, het aantal cliënten en de onduidelijkheid over de budgetten. '' Maar hoe het er volgend jaar uit gaat zien is ook nog niet helemaal helder. ,,In theorie is het formeel rond en duidelijk, maar de praktijk zal uitwijzen of het werkt zoals het Rijk dit heeft bedacht. Ik begrijp heel goed dat mensen er onzeker van worden.'' Daarbij hebben enkele zorginstellingen hier al op geanticipeerd en keuzes gemaakt waar de lokale overheid op wordt aangesproken. ,,Een voorbeeld?. Interact Contour stoot bijvoorbeeld activiteitencentrum De Schakel op het Sonneheerdtterrein af. Haar cliënten moeten nu naar Het Speulder. Dat vinden mensen onlogisch. Ik wordt daarover aangesproken terwijl Interact Contour hier haar eigen keuze in heeft gemaakt zonder overleg met de gemeente.''

Welzijn

Per 1 januari gaat de nieuwe Welzijnsstichting van start. De keuze om alle welzijnorganisaties onder een stichting te plaatsen, is een initiatief van de gemeente. ,,We willen hiermee juist samenwerking, afstemming en integratie stimuleren. De welzijnsinstellingen doen uiteraard goed werk, maar het werd nogal eens geconcentreerd binnen hun eigen gebouwen. Ik denk dat er meer mogelijk is door er juist op uit te gaan, de wijk in.'' Een voorbeeld hiervan is het jongerenwerk. Dat zit vooral geconcentreerd rondom Plaza terwijl er ook op andere plekken activiteiten georganiseerd kunnen worden.

Sportaccomodaties

Voor Klappe is de Sport, wat nu ook in zijn portefeuille zit, nieuw. Er lopen een aantal zaken die wel heel interessant zijn, maar ook veel overleg vereisen. ,,In het voorjaar moet er een plan van aanpak komen voor een vervolg op de ontwikkelingen van Calluna. Moet het weer een compleet zwembad worden met recreatievoorzieningen of wordt het een doelgroepenbad?'' Daarbij moet er een keuze gemaakt worden of er gerenoveerd gaat worden of om nieuw te bouwen. Een lastige keuze. De voorkeur ligt momenteel bij een doelgroepenbad, maar het komt eerst in het voorjaar op de agenda van de gemeenteraad. Een doelgroepenbad richt zich kort gezegd vooral op baantjes zwemmen, zwemles, zwemmen voor ouderen en schoolzwemmen. Voor het recreatieve gedeelte van het bad wordt ook naar het bosbad Putten gekeken. En er zijn enkele grote vakantieparken in Ermelo die een eigen subtropisch zwembad hebben. ,,Daarbij gaat het ook om de sporthal. De Balverszaal wordt sowieso gesloten en gaan we inventariseren bij de sportverenigingen waar er behoefte aan is.'' Als voorbeeld noemt Klappe het trampolinespringen van Sparta. Moet er een speciale hoge hal komen omdat er wekelijks wordt getraind, of komt dit maar enkele keren per jaar voor. ,,Ook mogen we inbreng van de verenigingen zelf verwachten. Neem bijvoorbeeld Dindoa, die heeft de hal in eigen beheer laten bouwen en exploiteert die ook volledig. Kunnen andere sportverenigingen zoiets bijvoorbeeld ook?''

Nieuwbouw scholen

,,Volgend jaar wordt er gesproken met twee scholen, de RKPWA en De Goede Herderschool in Horst.'' zegt de onderwijswethouder. De Goede Herderschool valt onder de Vereniging Scholen met de Bijbel, Horst en Telgt en de Rooms Katholieke Prins Willem Alexanderschool aan De Wetstraat valt onder de Stichting Catent. Twee totaal verschillende organisaties. ,,We gaan met deze organisaties om de tafel om te beslissen wat er voor nieuwbouw moet komen.''

Een belangrijk item voor komend jaar is het armoedebeleid. ,,We moeten ook daarin meer samenhang brengen. We geven er tenslotte als gemeente Ermelo jaarlijks 700.000,00 euro aan uit.'' Klappe legt uit dat dit bedrag gaat naar sport- en cultuurfondsen, langdurigheidtoeslag en kwijtschelding gemeentelijke belastingen voor minima. Maar ook aan de Voedselbank en Schuldhulpmaatje draagt de gemeente bij. ,,We moeten de zaken daarin beter afstemmen maar ook de burger op een toegankelijker manier informeren van welke mogelijkheden zij wanneer gebruik kunnen maken.''