Ermelo heeft meer banen dan beroepsbevolking

ERMELO – Het gaat relatief goed met de Ermelose economie. Ermelo kent een werkgelegenheid van 132% (bron: CBS) wat betekent dat er meer banen zijn dan dat er beroepsbevolking is. Met deze mededeling introduceerde wethouder Esther Heutink het Economisch Programma.

Goed ondernemerschap is daarvoor cruciaal. Dat zorgt voor werkgelegenheid en levert indirect en direct een belangrijke bijdrage aan de gemeenschap van Ermelo. ,, In Ermelo willen we dat wat goed gaat verstevigen en vernieuwen en inzetten op verbreding waar mogelijk. We vatten dit uitgangspunt samen in de ambitie dat we gaan groeien van binnenuit," aldus Heutink.

Motor van de economie

Zorg, defensie, detailhandel en recreatie (inclusief horeca) zijn als sectoren de motor van de Ermelose economie. ,,Ook andere ondernemers leveren een ruime bijdrage; onze bedrijventerreinen kennen een gevarieerd aanbod van ondernemers. We mogen trots zijn op Ermelo en hoe onze gemeente er voor staat en tegelijkertijd moeten we blijven nadenken over de toekomst." Echter de genoemde sectoren staan onder druk; in de zorgsector vinden stevige bezuinigingen plaats en het recreatie aanbod is op sommige fronten toe aan vernieuwing. ,,Verbetering, vernieuwing en acquisitie blijven nodig om een concurrerende en succesvolle economische gemeente te zijn," weet de wethouder.

Vitaliseren

Heutink presenteerde vanmorgen de plannen in grote lijnen. Een en ander moet nog uitgewerkt worden. ,,We gaan een visie op toerisme en recreatie ontwikkelen waarin het vitaliseren van onze vakantieparken een plek heeft maar ook het zoeken naar meer variatie in verblijf en toeristische arrangementen." Maar dit is slechts één van de strategische doelen. Ook wil men de economische structuur versterken, ruimte geven voor ondernemerschap, het vestigingsklimaat verbeteren en de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt stimuleren. De gemeente ziet haar rol hierbij vooral als netwerkpartner en aanjager. ,,We willen Ermelo en de regio beter profileren, promoten," meldt de wethouder. ,,Hierbij hebben we met 'Ermelo Buitenleven' een mooie stap gemaakt."

Variatie

Ermelo heeft meer dan voldoende werkgelegenheid ten opzichte van haar beroepsbevolking. Het dorp telde in 2013 2.090 bedrijven met in totaal 15.140 banen. Ten opzichte van 2009 is het aantal bedrijven met 11 procent gestegen en het aantal banen met 2 procent gedaald. In dezelfde periode groeide in de regio het aantal banen met 2 procent en het aantal bedrijven met 14 procent. Meer variatie in sectoren zou de lokale economie kunnen verstevigen. ,,We willen ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente blijven voor ondernemers. Dat vraagt om het up to date houden van onze bedrijventerreinen en waar nodig verkleuring. We gaan Veldzicht Noord fase 4 invullen, later deze collegeperiode een toekomstvisie voor de ontwikkeling van Kerkdennen neerleggen en we willen, waar mogelijk, de zakelijke dienstverlening die in de lift zit, faciliteren. Daarnaast willen we uitdragen en handen en voeten geven dat Ermelo bouwt aan een inclusieve samenleving. Iedereen doet mee en levert zijn of haar bijdrage aan de samenleving en economie van Ermelo. We stimuleren maatschappelijk verantwoord ondernemerschap; het geven van ruimte door Ermelose ondernemers ook daar waar mensen niet op volledige kracht kunnen presteren."