Tekort geen zeven maar 'slechts' 3,6 miljoen

ERMELO – Voor de commissie openbare werken en sport bleef het maandag een moeilijk verhaal. Hoeveel geld is er nu eigenlijk voor de uitvoering van alle plannen binnen het GVVP en wat moest nu wel en niet op het prioriteitenlijstje. En hoeveel miljoenen zijn er nu eigenlijk tekort?

Sommige onderwerpen stonden wel op de lijst van geselecteerde maatregelen maar andere, zoals een veilige inrichting van de weg tussen de rotonde aan de Margrietschool en het spoor weer niet. En dat is nu juist belangrijk, vond inspreker Nico van Harten van de Fietsersbond.

Drempels

Van Harten pleitte tevens voor uniformiteit in de aanleg van drempels in Ermelo. ,,Ik weet wel precies waar ik uit het zadel moet, maar in Ermelo zijn wel vier verschillende soorten en die variëren in hoogte. De beste hoogte voor fietsers is 12 centimeter. Die werkt bij de juiste snelheid en de fietser blijft confortabel in het zadel.'' Om dit te demonstreren kregen alle commissieleden een sleutelhanger in de vorm van een sinusdrempel. En nee, opschroefbaar waren deze drempels niet. Dus niet goedkoop en bovendien erg zwaar. ,,Daarom hebben we ze niet in Ermelo'', aldus Van Harten.
CU bij monde van Folkje Spoelstra pleitte voor een alternatieve fietsroute via Groevenbeek Noord. Die zou veiliger zijn dan het kruispunt Paul Krügerweg/Hamburgerweg. ,,Dat scheelt in kosten.'' Maar de andere fracties zagen daar niet veel in. ,,Niemand gaat zo ver omrijden met de fiets'', was de opvatting van Dick te Brake (CDA). Spoelstra pleitte ook voor gesprekken met de bewoners van de Horsterweg. ,,Maar aub geen toezeggingen doen die we niet kunnen waarmaken.'' CU wilde een overzicht van de maatregelen voor de Horsterweg alvorens de kadernota werd vastgesteld. ,,Aan de extra parkeerplaatsen geeft CU geen prioriteit. Laten we die maar opschuiven, mensen zijn best bereid een stukje te lopen. Laten we eerst de plannen maar afwachten van Aldi en Plus. Doe ze maar van het prioriteitenlijstje af.' Wel voorrang geeft CU aan een autoluwe Schaapsdijk waar de auto te gast moest zijn. ,,Bedenk creatieve oplossingen.'' Ook voor dit onderwerp lijkt geen breed draagvlak. ,,Er zitten immers loonwerkbedrijven aan die route, waar moeten die dan langs, dan verleg je het probleem door de kom van Horst'', vond Leo van der Velden (SGP).

Teleurstelling

Laatstgenoemde had sowieso moeite met alle plannen zonder sluitende begrotingen. ,,We moeten terughoudend zijn met het doen van beloftes. Dat geeft alleen maar teleurstelling voor de bewoners. Zo is de Julianalaan niet terug te vinden in het voorstel. Op de Jacob Catslaan wordt weer een onderzoek losgelaten. Het is zaak om eerst de Margrietschoolrotondes uit de grond te krijgen. Parkeerplaatsen in de wijken lijkt aardig, maar is omslachtig. Het is ook zot om weer een fietsroute aan te leggen die er al ligt. Doe liever iets aan de onverharde wegen. Zomers is het daar ondoenlijk door stof en kuilen van wel 30 centimeter.''
Voor commissielid Noorloos (GB) bleef het plan iets waar veel aan schortte. ,,Er is geen dekking maar we zadelen de raad op met een worst die we de mensen moeten voorhouden. Zeker nu ons nog veel tekorten wachten op de begroting. Is er ook gekeken naar de Herderlaan met het drukke Boni boodschappenverkeer. Waarom is dat niet meegenomen?''
Commissielid Wilhelm (DP) had geen goed woord over voor het plan. ,,Het getuigt van lef om hiermee voor de verkiezingen te komen. In het voorstel wordt gesproken over optimale harmonie voor alle inwoners. Terwijl er een tekort dreigt van 7 miljoen extra met dit programma. Dat is wel voor het college dat hierna aantreedt. Men spreekt van optimale harmonie van mens en voertuig maar de Julianalaan werkgroep is genegeerd. En dan komt daar nu nog een actiegroep Máximalaan bij. De optimale harmonie zien wij absoluut niet. Is de planschade van de Jacob Catslaan al opgenomen in de begroting wanneer deze opgewaardeerd wordt. ''
Hans de Haan legde de commissie het verschil uit tussen een beleidsstuk en een begroting. ,,Mijns inziens gaat het hier om een beleidsstuk voor de komende tien jaar. Daar hangt een maatregelentabel aan. Voor enkele onderdelen hebben we een begroting en geld en voor een aantal onderdelen niet. Maar dat is logisch want het gaat immers over een investering over een lange periode.'' Hij pleitte ervoor om samen met gemeenten Putten en Harderwijk te komen tot een integaal openbaarvervoersgebied. ,,We zijn wel met 100.000 inwoners. ''

Visietabel

Wethouder Verhagen onderstreepte dat het ging om een visietabel voor de lange termijn. ,,Niet alle onderdelen zijn financieel onderbouwd. Voor enkele is er 100 procent dekking. Vijftien projecten zijn grotendeels gedekt. Bij sommige gaat het om cofinanciering en voor andere is geen dekking zoals de rotonde Hamburgerweg.'' Ze stelde dat 'over graf regeren' een pertinent onjuiste weergave van de feiten was ,,Een groot deel ligt in ons bereik. Wij denken dat de Westflank met minder dan 4 miljoen duurzaam veilig kan worden ingericht. Dit document kan de komende 10 jaar gefaseerd worden uitgewerkt. Bij het vorige GVVP stonden er 53 onderwerpen geagendeerd, nu 15, dus je zou kunnen spreken van een matig ambitieniveau. Wij willen aan de slag. Er ligt geld op de plank en het is aan u akkoord te geven.''
Verhagen zei zich verder niet te herkennen in de forse kritiek van GB en DP. ,,Deze partijen hebben destijds ook ingestemd met het afsluiten van de Prins Hendriklaan. Nu steunen ze blijkbaar ander beleid. Ik ben het dan ook niet eens met GB dat wij burgers een worst voorhouden. Dat is stemmingmakerij. Er ligt een onderbouwing van alle maatregelen. Ik adviseer GB het dossier beter te lezen.'' Ze hield de raad voor dat deze altijd nog amendementen kan indien die dan kunnen worden opgenomen in de prioriteitenlijst. Als antwoord op de vraag van Wilhelm over planschade gaf Verhagen aan dat deze niet was opgenomen in de opwaardering van de Jacob Catslaan. ,,Vroeger was de weg ook 50 km. Bovendien hoor ik positieve reacties mits wij investeren in veiligheid. ''

Sluitend

Van der Velden stelde dat een deel van het geld er weliswaar was maar dat het niet op een sluitende begroting was gestoeld. ,,Er is voor gespaard, maar er komt een bijstelling. Voor het zelfde geld wordt dit ingewisseld om begroting sluitend te krijgen. Alles is niet zo klaar als een klontje als het lijkt. Er zijn veel beloften gedaan om de gemoederen te bedaren. We hebben een basale doorkijk op de meerjarenbegroting nodig om een goed besluit te kunnen nemen.''
Volgens Wilhelm zou het tekort minimaal 7 miljoen bedragen. De Haan vond dat deze bewering kant noch wal raakte. Van der Velden op zijn beurt noemde de bewering van De Haan een klinkklaar onzinverhaal. ,,Als we De Haan moeten geloven kunnen we nog meer plannen inzetten. Dat is grote onzin'', aldus Van der Velden.
Noorloos hield voor dat er sinds 2006 veel is veranderd. ,,De wereld is dynamisch en hoe gaan we daar mee om? We moeten een integrale afweging kunnen maken zodat we lasten en lusten met elkaar delen. ''
Wilhelm kon niet nalaten nog op te merken dat niet gehandhaafd kon worden op de wegen van Ermelo maar wel op de parkeerplaats van Albert Heijn. ,,Daar worden bekeuringen uitgedeeld op particulier terrein.''

Onzin

Verhagen noemde de suggestie dat er 7 miljoen te kort is, klinkklare onzin. ,,Het is 3,6 miljoen en geen 7 miljoen. Bovendien kunt u bij motie onderwerpen opnemen in het GVVP. Doe er dan wel een dekkingsvoorstel bij'', aldus Verhagen. ,,Wat betreft de boetes bij AH gaat het overigens om onze eigen BOA. ''
De meerderheid van de commissie besloot er een bespreekstuk van te maken voor de raadsvergadering van 28 november.