Gemeente Ermelo nodigt verenigingen uit

ERMELO – Wethouder Laurens Klappe (PE) heeft alle verenigingen op het gebied van muziek en cultuur uitgenodigd voor een gesprek op het gemeentehuis. ,,Dan kunnen we met elkaar ideeën uitwisselen en afspraken maken. Nu de Muziekschool failliet is liggen de zaken weer open en kunnen we inventariseren waar de wensen en behoeften liggen van de verschillende organisaties en verenigingen,'' aldus Klappe.

Aan de muziekschool werd door de gemeente jaarlijks 150.000 euro betaald. ,,Dat was voor 130 leerlingen en dat is buiten alle verhouding en niet reëel,'' zegt Klappe. ,,Dit geld is voor dit jaar al betaald en we weten dat zich meerdere gegadigden hebben gemeld bij de curator om met muziekonderwijs door te gaan. Maar we weten nog niet hoe de zaak wordt afgewikkeld. Ook is het juridisch nog niet duidelijk of wij als gemeente nog financiële verplichtingen hebben aan de docenten. Het waren eerst ambtenaren maar met de verzelfstandiging van de muziekschool hebben we andere afspraken gemaakt. Wanneer de gemeenten meer dan 20% zouden bezuinigen op de muziekschool en de school zou daardoor in moeilijkheden komen, dan zouden wij een vergoeding betalen van 3,5 miljoen omdat dan mensen werkloos zouden raken. Echter hiervan is geen sprake geweest. Het was de muziekschool zelf die failliet ging. Wij hebben niet bezuinigd. De Muziekschool heeft gewoon te weinig ingespeeld op de ontwikkelingen. Ze hebben te laat de bakens verzet. Maar stel dat we wel moeten betalen, om welk bedrag gaat het dan en moeten we dat uitsmeren in een keer ophoesten of kunnen we het uitsmeren over 30 jaar? Kortom, er zitten voetangels en klemmen aan. Voor het muziekonderwijs hebben wij jaarlijks 150.000 over en het is onze intentie om muziekonderwijs te faciliteren. We moeten wel eerst weten wat we precies willen. We hebben drie opties: 1. AVO algemeen vorming, 2. leerlingen tot een bepaalde leeftijd muziekonderwijs faciliteren of 3. opleidingen bij koren en korpsen onderbrengen. Daarom hebben we ze uitgenodigd om te weten hoe zij aankijken tegen hun positie en het faillissement van de muziekschool. Mogelijk kunnen we ook afspraken maken om samen te werken. De monopolie positie van de muziekschool is nu weg.''

Kulturhus

Klappe legt ook de plannen van het Kulturhus uit. ,,Voor het Kulturhus hebben we 1,5 miljoen beschikbaar. Geld dat vrijkomt als de bieb, de Kunstuitleen en de Volksuniversiteit, Pinel en De Dialoog in het Kulturhus worden gehuisvest. Bovendien krijgen we subsidie wanneer er vijf of meer organisaties in worden ondergebracht. Nu zit de bieb op de eerste verdieping. Wij willen graag dat de bibliotheek straks een contactfunctie krijgt . Ook Pinel en De Dialoog worden dan geïntegreerd in de ontmoetingsruimte en de gemeente wordt eveneens hierin een partner. De Vriendschap hebben we al gekocht. Het zou mooi zijn als we ook via de ontmoetingsruimte het gemeentehuis kunnen binnenlopen. We willen graag wat flexwerkplekken voor de laptop creëren, waar mensen die moeten wachten voor de balie van het gemeentehuis ook terecht kunnen. Ook willen we een hoofdentree met horeca-uitstraling op de plek waar nu de geblindeerde ramen van de Dialoog zijn. Laatst had ik een kaartje gekocht maar alles was donker. Zo willen we het niet meer. Het kulturhus moet een gemeenschapsruimte worden waar iedereen terecht kan voor van alles. Straks zal veel intensiever worden samengewerkt door de partners die nu soms niet van elkaar weten wat ze doen. Met een bundeling van activiteiten wordt dat veel meer op elkaar afgestemd. Het wordt spannend bij de verbouwing, want wat heb je nodig en wat kun je delen met elkaar. Zelf denk ik dat ook de raadzaal betrokken kan worden in de plannen. Die wordt nu alleen gebruikt voor de raadsvergaderingen en commissie. Maar zo'n raadzaal kun je ook flexibel inrichten in de theaterzaal.''

Leemkuul

Ook voor de Leemkuul zijn plannen in de maak. De ontmoetingsruimte wordt per 1 januari door de gemeente gesloten. Er heeft zich voor deze ruimte inmiddels een gegadigde gemeld die de ruimte wel wil gaan exploiteren, maar zonder het huidige personeel. Klappe: ,, De meeste verenigingen die er zaten hebben al een plekje gevonden. ,,Zeker is dat we voor de Parasol een ontmoetingsruimte voor eenzame mensen een plekje willen vinden in de wijk West. Ook de biljartvereniging heeft nog geen plek. Ze hebben altijd heel weinig huur betaald maar komen nu met een pakket aan eisen. Dat vinden we als gemeente niet reëel.'' Volgens Klappe hebben de verenigingen ook de kans gehad om als particulier in te stappen. ,,De Leemkuul kost de gemeente 160.000 euro per jaar. Maar de verenigingen hebben zich niet gemeld.''


Volgens Klappe zullen er nog veel meer keuzes worden gemaakt, ook ten aanzien van zwembad Calluna of museum Het Pakhuis dat de gemeente jaarlijks 175.000 euro kost. ,,We zullen ons als gemeente de vraag stellen 'wat willen we zelf doen en wat doen we met buurgemeenten samen'. Je kunt bijvoorbeeld een zwembad met toeters en bellen aanleggen terwijl je eigenlijk alleen een vierkante bak nodig hebt om zwemles te geven en om fit te blijven. Voor een leuke middag kun je dan naar het zwemparadijs in Putten of naar de Flevohof. We zullen als gemeenten steeds meer op die manier gaan denken. Het accommodatiebeleid is in 2012 vastgesteld.''