75 euro voor kleding en schoenen

ERMELO - De gezinnen met kinderen in Ermelo die al twee jaar leven met een laag inkomen van minder dan 120% van de bijstandsnorm, krijgen dit jaar nog een extraatje. De gemeenteraad van Ermelo heeft dit donderdagavond besloten na indienen van een motie van Progressief Ermelo, ChristenUnie en CDA. Unaniem werd de motie aangenomen.

In Ermelo krijgen 291 mensen een langdurigheidstoeslag. Het gaat daarbij om 70 gezinnen met kinderen. In totaal krijgen de huishoudens een bedrag van 75 euro in de vorm van een waardebon, waarvoor schoenen en/of kleding.  Met de winkeliers in Ermelo zullen hier afspraken over worden gemaakt. Het bedrag kan dus niet besteed worden aan bij voorbeeld vuurwerk, iets waaraan met name SGP waarde hechtte. In totaal gaat het om 13.000 euro, geld dat Ermelo incidenteel heeft gekregen van het Rijk voor het jaar 2013.
Voor wat betreft de te ontvangen structurele middelen over de jaren 2014 en 2015 maakte de raad een voorbehoud. Eerst wil de raad met elkaar bespreken hoe dit geld zal worden ingezet voor de bestrijding van armoede.

(Zie voor het gehele raadsverslag:  taart, moties, amendementen en ... GVVP onder de rubriek politiek).