Geen gedrochten meer in de Stationsstraat

ERMELO – De gemeenteraad heeft gisteravond het Beeld KwaliteitsPlan Stationsstraat unaniem goedgekeurd. Wel was er een amendement van CDA, CU en PE nodig om het door de raad te krijgen.

Het amendement ging over de verschijningsvorm van de kappen. Karel de Greef (CDA) bracht dit punt in. De gedachte erachter was dat er een risico aanwezig was om te veel hoogbouw in de Stationsstraat te bouwen. Iets waar niemand van de raad overigens op zat te wachten. ,,We willen niet nog een Gedrocht van Ermelo,’’ sprak Bart van der Knaap (BBE). Van Veen (CU) ,,Wie regelmatig kijkt op de facebookpagina Herinner je je Ermelo? ziet dat er vroeger veel puntdaken op de woningen zaten. Puntdaken horen dus bij Ermelo.’’ Frans Snoek (SGP) was het er wel mee eens, maar vond dat er niet alleen op de daken gelet moest worden, maar ook op de uitstallingen en terrassen. ,,Dat is toch wel 95% uitstraling. Ook moeten de blindengeleidestroken gehandhaafd worden,’’ sprak hij.
Volgens Van der Knaap is het voor BBE een knelpunt dat het Plan geen verankering heeft met het bestemmingsplan. ,,Dat geeft mogelijkheden die we niet willen. We moeten vooral het dorpse karakter behouden.’’ Het Beeld Kwaliteits Plan Stationsstraat was volgens De Greef een prachtdocument waarin heel zorgvuldig was uitgewerkt hoe ‘wij ons’ centrum zouden willen. ,,Het Plan werkt de Ermelose identiteit uit. En omdat we een historisch centrum hebben, met overigens aanvulling met moderne bouwstijlen, moeten we terughoudend zijn met hoogbouw. En we pleiten er voor een kap er uit te laten zien als een echte kap.’’

Vorkvormige kruisingen

Wethouder Jan van den Bosch gaf aan dat er volgens het Plan ruimte is voor herstel van de gevelkwaliteit. ,,We moeten behouden wat goed is, daarbij vragen ook de kwaliteit van de gevels aandacht. We gaan daarom ook ‘gevelsubsidie’ verstrekken maar de uitvoering daarvan komt eerst volgende maand in de Commissievergadering ter sprake.’’ Hij wees op de vier punten in het Plan die de Ermelose identiteit probeert te vangen: 1- het versterken van het dorpse karakter van de Stationsstraat, 2- het behouden en herstellen van de Stationsstraat als belangrijkste lijn in het dorp, 3- het afleesbaar maken van de historische ontwikkeling en 4- het ontwerpen van verwijzingen naar vroeger gebruik of bewoners/eigenaren. ,,De Stationsstraat is een waardevolle lijn in Ermelo, met zijn specifieke vorkvormige kruisingen, ‘’ aldus Van den Bosch. Een overigens, ook voor hem, nieuw woord. ,,Het Beeld Kwaliteits Plan kan een mooie bijdrage leveren aan de kwaliteit van ons centrum. Het Plan gaat over de verschijning van de panden, niet primair over de massa, hoogte en breedte. Daar is het bestemmingsplan voor. En dat is leidend, waarbij het niet ondenkbaar is dat het bestemmingsplan te zijner tijd aangepast gaat worden. Maar daar in nu nog niet in voorzien, ’’ reageerde Van den Bosch nog op de opmerking van Bart van der Knaap.

Unaniem

Uiteindelijk werd het Beeldkwaliteits Plan met de toevoeging van het door het CDA, ChristenUnie en Progressief Ermelo ingebrachte amendement: ‘De verschijningsvorm van de kap is zodanig dat de uitstraling van de kapfunctie overheerst. De hellende dakbedekking dient sterk te overheersen boven dakopeningen zoals dakkapellen, loggia’s en dakramen. De verschijningsvorm mag bijvoorbeeld niet ‘penthouse-achtig’ zijn of de uitstraling van een woonverdieping aannemen, ’unaniem aangenomen.