Ter goedkeuring gemeenteraden

REGIO - De colleges van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde hebben het aangepaste bedrijfsplan voor de oprichting van Meerinzicht 'Meerinzicht Robuust, Efficiƫnt en Nabij' goedgekeurd. De gemeenteraden worden de komende maanden om toestemming gevraagd een aangepaste gemeenschappelijke regeling aan te gaan om de oprichting van Meerinzicht op basis van het bedrijfsplan te realiseren.

 

Voor een nieuwe organisatie als Meerinzicht, waarin de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde gaan samenwerken op het gebied van de bedrijfsvoering is gekozen voor een gemeenschappelijke regeling die als wettelijke basis geldt voor de samenwerking. In een gemeenschappelijk regeling die tussen overheden, bijvoorbeeld gemeenten wordt afgesloten is ook de democratische controle op de nieuwe organisatie, die bepaalde overheidstaken uitvoert geregeld.

De doelstelling van Meerinzicht is het bundelen van kennis en krachten om de bedrijfsvoeringstaken gezamenlijk beter en efficiƫnter uit te voeren dan ieder voor zich. Ook willen de gemeenten hiermee hun bestuurskracht als zelfstandige en autonome gemeenten versterken.

De aanpassing van de gemeenschappelijke regeling heeft te maken met het aantal gemeenten dat deelneemt (3) en het voorstel dat alleen op basis van unanimiteit kan worden besloten.

Inmiddels zijn er al besluiten genomen over de huisvesting van de verschillende bedrijfsonderdelen. Uitgangspunt is dat alle bedrijfsonderdelen in de bestaande gemeentehuizen worden gehuisvest. Facilitaire zaken en inkoop worden in Ermelo gehuisvest, Informatisering en automatisering wordt in Harderwijk gehuisvest en Personeel en organisatie en belastingen gaan naar Zeewolde. De inwoners van de deelnemende gemeenten merken daar niet veel van. Zij worden, ook in de toekomst, geholpen vanuit de eigen gemeentehuizen.

Intussen vinden de voorbereidingen plaats om de organisatie van Meerinzicht vorm te geven. Hiervoor wordt intensief samengewerkt tussen de drie gemeenten, waarbij de voordelen van samenwerking al merkbaar zijn.