'Indoorsport ondergeschoven kindje'

ERMELO -De fractie van Progressief Ermelo is op werkbezoek geweest bij de volleybalvereniging Pauwervoll. De vereniging telt circa 230 leden, waarvan ongeveer 80 jeugdleden. Een leuke, sportieve en gezonde vereniging met een merkbaar goede sfeer.

De fractie van Progressief Ermelo is al pro actief bezig met de onderwerpen die na de verkiezingen een hot item zullen worden zoals een nieuwe sporthal. PE is van mening dat in Ermelo de indoorsport een ondergeschoven kindje is in vergelijking met de buitensporten. ,,Nu zijn de binnensporten aan de beurt, maar wel op een manier die (financieel) haalbaar is en die aansluit bij wat de verenigingen nodig hebben'', aldus PE. Pauwervoll gaf duidelijk aan waar hun behoefte ligt maar ook hun angst: de financiën, zoals verhoogde huur van een nieuwe accommodatie. ,,Dit zien en snappen we en zullen we meenemen in onze beraadslagingen'', aldus de fractie van PE.