'Partijen doen vaak loze beloftes die niet haalbaar zijn'

ERMELO - De journalisten van ErmelovanNu.nl zaten dinsdagmorgen In de Volksmond aan tafel met Anneke Knoppert, raadslid en kandidaat op de lijst voor Progressief Ermelo. Ze praat over de komende taken die op de gemeente Ermelo afkomen, zoals de transitie Jeugdzorg, Participatiewet en overheveling AWBZ-begeleiding en verzorging naar de Wmo. ,,Wat komt er niet allemaal op ons af'', vraagt Knoppert zich af.

Scholing is absoluut noodzakelijk voor de raadsleden, denkt Knoppert. ,,Gelukkig heeft elke fractie wel deskundigheid in huis. Progressief Ermelo boft met onze mensen die werkzaam zijn in de zorg. Die staan dichtbij de werkvloer en zien wat er speelt. Zo is Bea van 't Hul werkzaam in de jongerenzorg, René Arts werkzaam bij Groot Emaus , wethouder Laturens Klappe in de zorgverlening en Alex Kleijnen bij maatschappelijk werk. Alleen ik ben een buitenbeentje en moet het hebben van mijn boerenverstand.'' Volgens Knoppert heeft Progressief Ermelo oog voor de onderkant van de maatschappij. ,,Je ziet een groep mensen die prima voor zichzelf kan zorgen, maar er is ook een groep mensen die zorg nodig heeft op velerlei terrein. Wij voeren niet voor niets de slogan 'Sociaal en Groen'. Het is dan ook flauw dat ons vaak verweten wordt dat wij geen visie zouden hebben. Dat heeft Progressief Ermelo wel, niet alleen op het gebied van wonen en zorg maar op allerlei gebied. Alles in het leven is met elkaar verbonden en wij hebben de taak alle mensen te vertegenwoordigen. Alleen zul je ons niet gauw zien lobbyen bij het bedrijfsleven. Dat richt zich vaak op andere partijen. Progressief Ermelo vindt het jammer dat partijen zo gauw in hokjes worden gestopt, terwijl wij er toch voor iedereen zijn, ook voor het bedrijfsleven. Je zag dat ook tijdens de debatten: Horst was het CDA-territorium en in Speuld een SGP-territorium. Progressief Ermelo wil er voor alle inwoners zijn en niet voor een speciale doelgroep.''

Dicht bij elkaar

De partijen in Ermelo liggen vrij dicht bij elkaar, vindt Knoppert. ,,Toch liggen wij het dichtst bij ChristenUnie Ermelo. Wij benaderen de zaken vanuit de sociale waarden en ChristenUnie vanuit de christelijke waarden, maar we komen vaak op hetzelfde uit. Een vriendin van mij die christelijk wil kiezen adviseer ik:  'als je dan niet voor mij wil stemmen, stem dan op ChristenUnie'. Beide partijen zijn minder populistisch dan andere partijen in Ermelo. Maar we hebben wel degelijk humor hoor. En als je ons dan toch wil duiden, noem ons dan 'links van het midden'.''

Links

Links zijn om het links zijn, ziet Knoppert niet zitten. ,,Een voorbeeld? Laatst was er een aanvraag om functieverandering in Speuld. De zoon wilde een vergunning voor het uitbreiden van een schuur. Hoewel het niet om duurzaam en biologisch boeren ging zijn wij wel meegegaan met de uitbreiding omdat het volgens de regels ging en omdat het de boer ging om zijn bedrijf goed te kunnen runnen. Dan is Progressief Ermelo pragmatisch en niet per se ergens tegen. We willen liever samen iets bereiken en zijn dan ook voor de verbinding. Je kunt het nu eenmaal niet krijgen zoals je het altijd zou willen. Daarom willen wij ook niet altijd zo veel beloven. Zeker niet als het op voorhand niet haalbaar is of omdat er geen meerderheid voor is. Wanneer je teveel belooft in je verkiezingsprogramma creëer je alleen maar wantrouwen. Want wat heb je aan loze beloftes! Progressief Ermelo wil liever goede keuzes maken en met visie een programma brengen waar je naar streeft. We willen geen dingen beloven die je niet kunt waarmaken. En daarom vinden we het jammer dat we vaak in een hokje geduwd worden. Want wij zijn er voor iedereen en niet specifiek voor een doelgroep.''