Commissie enthousiast over plan Weitje 

ERMELO – De commissieleden Ruimte, Openbare werken en Sport waren laaiend enthousiast over het plan voor het Weitje, waarbij de Witte Herberg zal terugkeren in het dorpsbeeld. Maar of hij wit zal worden is nog maar de vraag. Volgens Erik Verhoef van Veluws Ontwerp Buro die voorafgaande aan de commissie een presentatie gaf, was hij ook niet altijd wit geweest.,,Dat blijkt uit documentatie.'' Volgens Leo van der Velden (SGP) was dat wel een minpuntje. ,,Een witte herberg impliceert wit te zijn, maar misschien had men vroeger tijdens de grote crisis wel geen witte verf genoeg om hem weer wit te schilderen.''

Ook het eigentijdse witte gebouw dat tussen de twee historiserend gebouwde panden op de maquette werd getoond, bleek niet door alle commissieleden gewaardeerd te worden. ,,Wordt dit wel met gejuich uit de omgeving omarmd of is er toch wel kritiek?'' wilde Karel de Greef (CDA) weten. En was het eigentijdse midden nu een opdracht van de gemeente of was het de wens van de ontwikkelaar?

Reacties

Volgens Verhoef was de inloopmiddag goed bezocht met zo'n 150 mensen. ,,De schriftelijke reacties (15) waren overwegend positief met wat kanttekeningen. Het plaatje is nog niet met de welstandcommissie overlegd. Ook zal er nog een tweede inloop komen .''
Hugo Weidema (VVD) vroeg naar de exploitatiemogelijkheden. ,,Het is een duur plan dat terugverdiend moet worden. Is er onderzoek gedaan? ''

Bart van der Knaap (BBE) gaf een compliment aan de initiatiefnemer omdat deze zijn kop boven het maaiveld durfde uit te steken. ,,Maar waarom is het contrasterend? En hoe gaan we met de reacties om? Is daar een document van? Hoe noodzakelijk is het om de procedure te versnellen via de lijst waardoor geen verklaring van geen bedenkingen (VVGB) nodig is?''
Volgens Verhoef waren er al afspraken gemaakt met de buurt. ,,Ook willen we de verkeersafwikkeling aan de Pastorieweg oplossen. Over de haalbaarheid maken we ons geen zorgen. Er hebben zich al initiatiefnemers gemeld, ook van aangrenzende bedrijven als gebruikers en huurders, maar ook van verder weg. We zullen goede keuzes maken en als het gebouw goed is dan wordt het geld verdiend. We zorgen dat er een goede ondernemersgeest kan ontstaan en zullen serieus omgaan met reacties van de buurt en deze terugkoppelen. Dat doen we openbaar want we hebben niets te verbergen. '' Op de vraag waarom een verkorte procedure antwoordde Verhoef: ,,We willen gewoon niet achter de muziek aan lopen. Er moet gewoon een besluit komen: 'we vinden het goed of we vinden het niet goed.''
Anneke Knoppert (PE) vroeg zich wel af waarom het nodig was zo'n groot plan in een verkorte procedure te behandelen. ,,Dit is een nieuw project en het is aan het volgende college erover te besluiten. Kunnen we er als raad nog over meepraten?''

Vingertje

Jan van Eijsden was blij met de voortgang. ,,Het weitje ligt er al zo lang verrommeld bij. We zijn enthousisast maar ook terughoudend want het structuurontwerp is pas 12 dagen geleden bekend gemaakt aan de bevolking en zelfde dag aan raad. Het gaat wel opmerkelijk snel. Waarom zo'n haast? Is er nog aanpassing mogelijk met een VVGB voor omwoners? Als raad zien we dit niet meer terug dan op de raadstafel. En waarom heft het college het vingertje over de werkafspraken tussen college en raad. Welke belangen spelen een rol? Wij hebbenscherp voor ogen wat de werkverdeling is tussen raad en college. De raad vraagt om een lager tempo. Het Weitje is een van de weinig beeldbepalende locaties van Ermelo. We betreuren het dat we niet eerst een beeldvormende ronde krijgen. Waarom zo snel? Beschikt het college over aanvullende feiten? Maak die dan bespreekbaar. We missen de parkeerroute in het raadsvoorstel terwijl de parkeerdruk vrij groot is.''
Leo van der Velden : ,,Er wordt te veel nadruk op de werkverdeling gelegd door het college. Mag de raad er niets van vinden. De raad gaat over elk detail die wordt voorgesteld. Wanneer de raad geen verklaring afgeeft dan gaat het niet door. Het college moet minder hoog van de toren blazen. Het is overigens een prima voorstel, alleen het middenstuk wordt niet echt gewaardeerd door SGP. Kunnen we de Schout van Ermelo niet aan de andere kant van de weg verplaatsen, dan komt er ruimte voor de verkeersafwikkeling.''

Lichtvaardig

Van der Knaap stelde ook niet lichtvaardig te willen omgaan met het beeldbepalende pand. ,,We hebben nu alleen een schets en om dan te vragen om de procedure van geen bedenkingen, zou een precedentwerking kunnen hebben. De beeldkwaliteit staat nog ter discussie op deze belangrijke locatie. We zouden meer willen zien om het project te kunnen beoordelen. Zijn er wel goede afspraken en criteria? We omarmen het initiatief maar bij de timing en snelheid en zorgvuldigheid zetten we vraagtekens.
De Greef: ,,We zijn enthousiast en het is wel wat we willen als gemeente. Maar wethouders wilt u dat tussenstuk wel zo sterk contrasterend hebben? Historiserend is toch beter? Beperkt de verkorte procedure de inpraak van burgers niet? Als dat niet zo is dan moeten we doorgaan, we willen immers snel een net Weitje.''
Hugo Weidema had veel waardering voor het plan. ,,De Witte Herberg stort zowat in elkaar. Maar is het aantal parkeerplaatsen wel voldoende? Ik worstel met welstand. We hebben recent met elkaar afgepsroken dat we als raad juist op kwetsbare plekken beeldkwaltietseisen meegeven. We hebben niet voldoende kader. Kan de wethouder die wegnemen door meer aanvullende informatie te geven aan de raad? Weten we voldoende als raad wat we daar gaan krijgen?''

Zorgvuldig

Wethouder Jan van den Bosch was het met de commissie eens dat het ging om een belangrijke plek. ,,Daar gaan we zorgvuldig mee om. Andere plannen zijn er geweest maar te grootschalig. Nu willen we een veelbelovend initiatief niet laten lopen. Het past in het masterplan van het centrum. Ook behouden we de Witte Herberg en halen die naar voren, zodat die beter past bij de lintbebouwing. Het kleinschalige hotel voorziet in een behoefte en versterkt het karakter. Blij zijn we ook met de historiserende bebouwing en wat daar tussen komt is spannend. We wilden het een kans geven. Zo'n bebouwing versterkt het historische karakter van de omliggende panden. Maar het mag niet vloeken, dat willen we niet. Dat is ook het meest kritische punt. Dat we voor deze verkorte behandeling kiezen is net juist. Het speelt al vanaf 2012. De initiatiefnemer wil door en niet wachten op verkiezingen. Hij wil weten waar hij aan toe is en moet aanvullende investeringen doen. Onze intentie is niet overdreven haast, maar als we het een goed plan vinden laten we het dan omarmen. Er zijn geen bijzondere belangen. Wat betreft het parkeren past het in de kelder, die voldoet aan de norm. Er zal meer verkeer komen via de Pastorieweg en de Julianalaan, maar we gaan de kruising oppakken en verkeersveilig inrichten. Piekmomenten in de avonduren zijn denkbaar maar dan ligt er aan de overkant bij de supermarkt een leeg parkeerterrein. Maar de raad gaat er over. Er ligt nog geen beeldkwaliteitsplan voor het centrum. Maar wij denken dat dit voldoende kader kan zijn. Maar als u nog meer behoefte heeft aan kader dan wil ik graag een schorsing.'' Na de schorsing beloofde Van den Bosch met een beeldkwaliteitsparagraaf te komen voor de zomer zodat de raad de kaders kan stellen. ,,Maar dan moet u wel een verklaring van geen bezwaar afgeven'', aldus de wethouder.

Ei van Columbus

Daarmee kon de commissie prima leven. ,,U slaat de spijker op zijn kop wethouder. We willen het proces niet frustreren, maar willen wel dat recht wordt gedaan aan de beeldkwaliteit. Zo wordt de snelheid niet uit het proces gehaald. Dit is het Ei van Columbus.''
Daar kon iedereen zich achter scharen. Al wilde Van der Velden nog wel de verzekering dat er geen Casino kwam met bijbehorende activiteiten. ,,En kijk toch nog even naar de Schout. Dat is een win-win situatie'', kon hij niet nalaten te benadrukken. Ook Van der Knaap was blij met de toezegging van de beeldkwaliteitsparagraaf. ,,Er zijn genoeg voorbeelden waar het mis ging. Ook willen we privacy in de achtertuin bewoners en geen uitrit tegenover een huiskamer van omwonenden. We willen ook bij een korte procedure zorgvuldig zijn.'' Blij was ook Van Eijsden. ,,U geeft ons meer dan verwacht. De angel is er uitgenomen.'' Knoppert suggereerde dat er vaker koffiepauzes moesten worden gehouden. ,,Zo komen we ergens al houden we wel wat zorgen. Kan het hotel ook een andere bestemming krijgen?''
De wethouder had er alle vertrouwen in dat de initiatiefnemer de klachten zou meenemen. ,,Buren en omwonenden hebben ook terecht hun belangen. En, we kunnen SGP geruststellen. Een casino is niet toegestaan in Ermelo. Het wordt een kleinschalig hotel en verhuur zalen. De vigerende bestemming is horeca, met zalenaccommodatie voor recepties en feesten. Een dansgelegenheid is dus niet van toepassing .'' Dit maakte Vander Velden nog enthousiaster voor het plan.
Het stuk komt terug als een bespreekstuk op de raadsagenda.