Winkeltijden en horeca belangrijkste thema's

ERMELO – Het scholierendebat van Groevenbeek werd zeer goed bezocht. De aula zat stampvol met jongeren die wel eens wilden weten hoe de politici dachten over de winkelopenstelling op zondag, de horecatijden en het drinken van alcohol onder 18 jaar.

Nadat de deelnemers Esther Verhagen (VVD), Frans Snoek (SGP), Ruud van Eijle (CU), Bart van der Knaap (BBE), Anneke Knoppert (PE) en Jan van den Bosch (CDA) hun partijen hadden voorgesteld en in het kort hadden verteld waar zij voor stonden, kregen zij vragen voorgelegd door de jongeren via tweets of rechtstreeks uit de zaal. ,,Esther Verhagen ging er voor staan en hield de jongeren voor hoe belangrijk zij waren voor de toekomst. ,,Jullie moeten je dromen verwezenlijken. Uit jullie generatie komen staan straks de nieuwe Steve Jobs en Mandela's op.'' Ook in het eerste duel met Ruud van Eijle, stond Verhagen haar 'mannetje'. Ze oogstte veel applaus van het publiek doordat zij stelde dat christelijke partijen open moesten staan voor mensen die willen sporten, winkelen en uitgaan op de zondag. ,,U moet als christelijke partijen niet de wil op leggen aan anderen. Ook naar die doelgroepen moet u goed luisteren Bovendien is het goed voor de economie. Een aantal winkeliers en supermarkten in Ermelo willen het.'' Van Eijle stelde daar tegenover dat niet alles in economie moest worden uitgedrukt. ,,Het is wetenschappelijk bewezen dat het goed is om een rustmoment te hebben in de week. Dat is de zondag. Onze kleine zelfstandigen willen niet zeven dagen per week open zijn, dan moeten we meer personeel inzetten en ze verdienen hetzelfde maar dan in zeven dagen. En als we dat weten hoeven we geen duur onderzoek te doen.'' Verhagen stelde dat winkelen ook ontspanning was en dat derhalve eerst een onderzoek moest worden gedaan. ,,Ecologie en duurzaamheid is ook belangrijk maar wanneer woningen dan bijvoorbeeld te duur worden, vinden wij het wonen belangrijker dan duurzaamheid. Maar VVD draagt duurzaamheid wel een warm hart toe.'' Van den Bosch stelde zich achter het standpunt van ChristenUnie. ,,De economie hoeft niet altijd voorop te staan.'' Snoek nam de Bijbel als uitgangspunt. ,,God verbiedt het, dus hebben we geen onderzoek nodig.'' Van der Knaap zei zich aan te kunnen passen aan de veranderende tijd. ,,Wanneer de recreatiebedrijven en de consument het willen, zou het moeten kunnen. Maar je kunt niets zeggen van wat je nog niet weet.''

Geel mandje

Uit de zaal kwam de vraag waarom jongeren bij Boni een geel mandje moesten hebben om de winkel in te mogen. Of de politiek daar niet wat aan kon doen? Knoppert kon zich wel voorstellen dat jongeren dat niet leuk vonden. ,,Kinderen kunnen immers ook wel voor overlast zorgen en die mogen wel zo naar binnen. Maar wij kunnen daar verder niets aan doen.'' Is er wat aan de hangjeugd voor supermarkten te doen 's avonds, wilde iemand weten. Van der Knaap zei dat er niets nieuws onder de zon was. ,,Dat is van alle tijden, daar hebben we een straathoekwerker voor.''

Horeca

Snoek en Knoppert kruisten de degens over de alcoholwet die jongeren onder 18 jaar verbiedt alcohol te drinken. Snoek was kort en bondig: ,,De wet is er niet voor niets. Alcohol is fataal voor jonge hersenen. We kennen desastreuze gevolgen van jongeren die met vwo begonnen en met vmbo eindigden door drank.'' Knoppert sloot zich aan bij Snoek. ,,Het is bewezen dat het slecht is.'' Snoek kreeg de lachers op de hand toen hij zei dat er ook nog altijd cola was. En wat het feesten betreft was Ermelo een dorp van rust waar de vakantiegangers voor kwamen. Dat was duidelijk niet wat de jongeren wilden horen. Zij wilden uit. ,,Dan moeten jullie met de kroegbaas gaan praten'', aldus Knoppert. ,,Niemand verbiedt het om jongeren binnen te laten. Maar dat is geen gemeentelijke taak.'' Snoek bracht fijntjes onder de aandacht dat er ook fantastische kerkelijke jongerenclubs waren met activiteiten. Een tweet kwam binnen van een jongere die aangaf dat Ermelo toch graag zijn jongeren wilde houden. Kon dat wel als men niet kon uitgaan? Volgens Van den Bosch werd gekeken naar verruiming van de sluitingstijd op de donderdagavond, die steeds meer als uitgaansavond werd gezien. ,,We willen de jongeren houden en daarvoor iets doen. Niet dat we blij zijn met de donderdagavond als uitgaansavond, maar het is nu eenmaal zo.'' Van der Knaap noemde de sluiting van de terrassen. ,,We willen die in Ermelo ook brengen naar 13 uur zoals in de hele regio geldt. Volgens Snoek waren er ook jongeren die van rust hielden.


Knoppert stelde de jeugd voor zelf met een plan te komen. ,,We hebben een jongerenraad dus kom met je plan en wacht niet af tot wij iets bedenken. Pak je toekomst.''
Na nog wat vragen beantwoord te hebben over veilige fietsroutes en veilige rotondes en het strooibeleid voor het tunneltje onder de Putterweg waar nog al eens wat scholieren vallen, werd het debat afgesloten, na nog wat gekissebis door VVD en BBE die elkaar vliegen probeerden af te vangen, maar waar het publiek niets begreep omdat het alleen voor insiders was te volgen. ,,Een manier om af te haken en niet relevant voor dit debat'', vond Knoppert. Op de vraag van Van Eijle of de Schaapsdijk een fietsroute moest worden , kwamen slechts enkele handen omhoog. Ook de fietstunnel van Ermelo naar Zeewolde leverde maar weinig respons op uit de zaal. ,,De provincie betaalt'', aldus Verhagen. Waarop Knoppert reageerde: ,,Maar de provincie kan ook niet zelf geld maken. Dat moet toch door iemand worden betaald.''

Met lolly's van SGP, pepermuntjes van VVD, een gratis fietslampje van CDA en nog wat verkiezingsfolders en kaartjes werden de stemgerechtigde leerlingen van Groevenbeek verleid te gaan stemmen. ,,Vanuit je hart'', aldus Van der Knaap. Alle partijen waren het eens: ,,Ga wel stemmen.''