'Kinderen moeten op de fiets naar het schoolzwemmen'

ERMELO – In de Volksmond zaten de journalisten van ErmelovanNu dinsdagmorgen aan tafel met lijsttrekker van Progressief Ermelo , René Arts. Hij pleit voor het herinvoeren van het schoolzwemmen op de basisschool. ,,Maar dan moeten de kinderen wel op de fiets naar het zwembad en niet met de bus'', zegt hij.

Ook is hij er een warm voorstander van dat 'de bak water' ook gebruikt wordt door zorgbehoeftigen. ,,We moeten er voor zorgen dat zij niet op afstand raken en dus moeten we in hen investeren.'' Het zwembad op 's Heerenloo kan volgens Arts alleen worden gebruikt door cliënten van 's Heeren Loo en GGZ Centraal. ,,Maar het zou doelmatiger kunnen worden gebruikt, evenals het theehuis van 's Heeren Loo. De zorginstellingen zijn niet gewend om accommodaties doelmatiger te gebruiken. Dit soort accommodaties worden net als een kerk niet vergoed. Je zou er zakelijker naar kunnen kijken.''

Van Calluna zou Arts graag een eenvoudig zwembad willen maken. ,,Wij willen daar flink investeren in de sporthal. Vier jaar lang is stevig geïnvesteerd in de buitensport maar de binnensport is achtergebleven. Je zou bij voorbeeld de ligweide weg kunnen halen van het zwembad en dat voor iets anders bestemmen, eventueel om de sporthal uit te breiden maar je zou er mettertijd ook aan woningbouw kunnen denken of maak er een parkje van. De ligweide is een mooie centrale plek. Omdat Putten een prachtig subtropisch zwembad heeft, hoeven wij hier niet per se een knuffelmuur, een bubbe. mlbad en een stoombad te hebben. Daarvoor kun je naar Putten. Toch willen wij wel een zwembad houden in Ermelo maar dan eenvoudiger.

Bio-energie

Arts erkent dat het wat betreft de bio-energiecentrale niet goed is gegaan in Calluna. ,,Toen dachten we dat het een goed plan was maar als je terugkijkt hebben we dingen fout gedaan. Daar balen we van. Elk jaar gaan er tonnen naar toe. Er moet altijd wel geld bij een zwembad, maar dit mag wel wat minder kosten. In de kerntakendiscussie die we zullen houden zal het gaan om keuzes. Wij zijn het eens met het standpunt van SGP eens dat niet elk dorp alle accommodaties hoeft te hebben maar dat we in de regio een mooi regionaal theater krijgen. Omdat Ermelo een zorgdorp is moet je wel een bak water laten liggen. Maar ook de Paalberg heeft een zwembad, daar moeten we ook naar kijken. Misschien is er wel een private ondernemer die kansen ziet, dat zou prima passen. Ook het zwembad van 's Heeren Loo is in de quick scan meegenomen. Ik heb de uitslag daarvan nog niet gezien, maar ik weet dat onze wethouder Laurens Klappe contact heeft met de instellingen. Dus PE vindt niet dat er geen zwembad mag zijn, maar wel dat we keuzes moeten maken.''

Regionaal

Arts vindt het te gemakkelijk wanneer partijen zeggen dat door samenwerking met de regio er minder uren kunnen worden gemaakt door de ambtelijke organisatie. ,,We werken al lean en mean en hebben al minder ambtenaren. Ook regionaal moeten we meebetalen aan de ambtenaren.''


Rekencommissie

Hij is het eens met de Rekencommissie die heeft gezegd dat de raad meer kaders moet stellen. ,,Nu controleren we, maar dat ligt ook aan de raad die het wel prima vindt om zo te werken. Dat we de kader niet stellen is de schuld van de gemeenteraad zelf. Zij moet aangeven welke rol ze wil spelen en dan ook buiten de verkiezingscampagne. Het zit niet in de cultuur van onze raad. Die moet de aanpak in het raadsprogramma oppakken en wat mij betreft gebeurt dit door de oppositie en de coalitie samen. Nu wordt de oppositie uitgesloten. Progressief Ermelo is er voor de oppositie mee te nemen in de het raadsprogramma en dat wil ik ook in het openbaar zeggen. Dat hebben wij al eerder geventileerd. Samen moeten we de problemen oppakken, niet in detail maar op hoofdlijnen. Maar het rapport van de Rekenkamer is slechts een advies. De meerderheid is voor het advies, uitgezonderd het CDA. Deze partij heeft vanaf het begin van Ermelo de dienst uitgemaakt en vindt het wel goed zoals het nu gaat. Progressief Ermelo is er voor dit punt zo snel mogelijk na de verkiezingen op de agenda te zetten. We moeten gezamenlijk weten waar de problemen liggen in Ermelo, deze op een rijtje zetten en ze dan gezamenlijk oplossen.''