'Zwerfvuil in buitengebied een probleem'

ERMELO – De journalisten van ErmelovanNu.nl zaten gisteren In de Volksmond aan tafel met Dirk de Vries Reiling van Progressief Ermelo. De Vries Reilingh sprak over het probleem van zwerfafval in het buitengebied. ,,Niet alleen bij McDonalds, maar vooral ook in Oost ligt veel rotzooi'', aldus De Vries Reiling die vaak fiets over de Drieërweg om naar de schaapskooi Ermelo te gaan.

,,Ik heb vaak een plastic zak bij me om het op te ruimen. Ik wandel er ook veel met mijn vrouw en dan nemen we het mee naar huis. Het is veelal van fietsende schoolkinderen. Zelfs op de hei en in het bos waar je toch natuurliefhebbers verwacht, tref je sinaasappelschillen aan. Gelukkig hebben we nu twee bankjes met prullenbakken maar eigenlijk zou ik de prullenbakken weer terug willen zien.'' Uit bezuinigingsoverwegingen zijn veel prullenbakken weggehaald, juist omdat die vuil aan zouden trekken. De Vries Reilingh: ,,Ik zou de schooljeugd meer willen betrekken bij de omgeving, maar ook de sportverenigingen. Dat is van educatieve waarde en we zouden zelfs kunnen denken aan een kleine financiële vergoeding.'' Volgens De Vries Reiling gaat het om bewustwording. ,,Als ze zien hoeveel rotzooi er ligt gaat de jeugd misschien ook bij zichzelf te raden en misschien ook de ouders weer opvoeden. Opvoeden vanuit de kinderen, dus van onder af.''

Dumping

Het baart De Vries Reiling zorgen als hij hoort op de radio en tv dat er veel illegale dumpingen worden gedaan in de natuur. ,,Er moet meer toezicht komen. Ik word niet gelukkig van het feit dat dit alleen maar verminderd. In ons verkiezingsprogramma van PE staat dat we meer uren voor bijzonder opsporingsambtenaren (BOA) willen. Ermelo heeft veel bossen op haar grondgebied en je moet er niet aan denken dat er lekkende vaten worden gedumpt.''
Een oplossing ziet De Vries Reilingh ook in bordjes op de bankjes waarop staat dat mensen de rotzooi niet moeten achterlaten. ,,Vroeger hadden we die bordjes van de ANWB 'laat niet als dank voor aangenaam verpozen, de eigenaar van het bos, de schillen en de dozen'. In Duitsland staan leuke bordjes waarop de recreant op speelse wijze wordt herinnerd dat wat vol is meegenomen, leeg nog minder zwaar weegt om terug naar huis te nemen. En dat helpt, gezien de schone omgeving in ons buurland. ,,Zulke bordjes zou je op de bankjes kunnen schroeven'', aldus De Vries Reilingh. ,,We moeten het hebben van onze eigen innerlijke motivatie. We zeggen wel dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid heeft, maar niet iedereen kan die dragen. Daarom pleit ik voor natuureducatie op scholen. We doen natuurlijk ook mee aan onze eigen afvalopruimdag op 29 maart. Ik hoop dat het niet zo snijdend koud is als vorig jaar maar zelfs toen was er veel belangstelling onder oud en jong.''
De Vries Reilingh zou de maatregel om de afvalbakken weg te halen willen evalueren. ,,Destijds zijn we er mee akkoord gegaan, maar of dat een juiste maatregel was moeten we eerst vaststellen. Maar eerst moeten we maar een proef doen met de bordjes op de banken. Wij willen het groene beleid ook in de collegeonderhandelingen inbrengen en verzilveren. Progressief Ermelo is immers het groene geweten van Ermelo.''