Verkiezingsjaar met memorabele momenten

ERMELO - Politiek gezien was 2018 voor Ermelo een bijzonder jaar. Op Oudejaarsdag blikken we terug op de verkiezingen en de coalitievorming. Ook delen raadsleden hun hoogte- en dieptepunten.

Voor de Ermelose SGP was het een historisch jaar. Lourens van Dalfsen (SGP): ,,Anno Domini 2018 een jaar waarin wij zowel ons jubileum (landelijk 100 jaar en plaatselijk 70 jaar) vierden, een record aantal stemmen kregen tijdens de verkiezingen, de derde (rest)zetel net misliepen, maar voor het eerst na de splitsing van de gemeente Ermelo toetraden tot het college met een eigen wethouder.”

Kou

Het jaar begon met de verkiezingscampagne in een ijzige kou. Bart van der Knaap (BurgerBelangen Ermelo) vraagt zich dan ook af waarom dit altijd in de winter wordt georganiseerd. Waar hij wel warm van werd, was de spannende coalitieformatie. ,,Niet meer geleid door de grootste partij, maar door een onafhankelijke (in)formateur,” aldus Van der Knaap. Folkje Spoelstra (ChristenUnie) kijkt daar anders naar. CU was de winnaar in Ermelo en ging van drie naar vier zetels. Het feit dat CU werd buitengesloten heeft haar geraakt. ,,Het zal allemaal mogen, maar het deed pijn en bracht schade aan verhoudingen onderling. Dat had tijd nodig om te herstellen,” vertelt ze. ,,Nu bijna een jaar verder, na veel investeren en samen optrekken, zit iedereen weer op zijn plek en zijn de verhoudingen in de raad beter.”

Verrassing

Na de verkiezingsstrijd vertrokken een aantal mensen uit de raad. Van der Knaap noemt het plotselinge vertrek van Mariëlle Kuijpers als dieptepunt.. Wie op een andere manier verraste was Anneke Knoppert (Progressief Ermelo). Zij deed dit tijdens het grote debat in de Dialoog. ,,Een belangrijk moment omdat daar de concrete vraag gesteld werd met wie je als partij graag een coalitie zou willen vormen. Mijn antwoord dat ik dacht dat het goed zou zijn voor Ermelo om  eens een coalitie zonder het CDA te hebben. Dat heeft redelijk wat stof op doen waaien, maar het was echt gewoon een eerlijk antwoord.” De verkiezingsuitslag maakte het mogelijk om hier serieus naar te kijken met de huidige coalitie als resultaat. ,,Een grote stap misschien, maar zoals gezegd is politiek niet voor bange mensen. Soms zijn grote stappen nodig om iets te kunnen bereiken,” aldus Knoppert.

Voelbaar

Sarath Hamstra (CDA) noemt de coalitie-onderhandelingen het meest memorabele moment met afstand. ,,Het heeft heel veel teweeg gebracht en is nog steeds voelbaar. Wel is het fijn om te zien dat alles steeds meer normaliseert en dat de verhoudingen steeds beter worden.” Het was een periode van emoties en tegengestelde belangen. ,,Neem bijvoorbeeld het evenementenbeleid,” zegt Van der Knaap. Niet alleen de decibellen liepen op. ,,Waarbij ik dacht dat de preek van de dominee een grap was, maar waarheid bleek.” Zijn stelling: ,,Door stil af te wachten of er iets veranderd, zal het zo blijven als het is. Door verandering te forceren, komen andere krachten los, dat vraagt om een volgende verandering om te komen waar je wil zijn.”

Vrouwen

Vandaag maakte Binnenlands Bestuur bekend dat Nederland in totaal 8.619 raadsleden telt. Daarvan zijn er 2.730 vrouw. Het aandeel vrouwelijke raadsleden komt daarmee uit op 31,67 procent. In Ermelo ligt dat percentage aanzienlijk lager. Zes vrouwen zitten in de raad, wat goed is voor 28,6 procent. Komend jaar is het honderd jaar geleden dat landelijk gezien het eerste vrouwelijke raadslid Mathilde Haan werd geïnstalleerd. In Ermelo werd op 5 februari 1974 mevrouw L.W. Faber-Smit geïnstalleerd, 55 jaar later. Dit ter inspiratie voor de volgende verkiezingen. De Ermelose VVD-zetels worden momenteel overigens 100% door dames bekleed. Dat is pas sinds kort, want de ‘wankelende’ liberalen zagen vorige maand Dimitri Poos vertrekken. Voor Progressief Ermelo is de totstandkoming van het Maatschappelijk Raadsprogramma een hoogtepunt. ,,Hier is enorm veel tijd en energie ingestoken door alle partijen en door medewerkers van de gemeente,” vertelt Anneke Knoppert. ,,En hoewel er in het begin erg afwachtend tegenaan gekeken werd door sommige betrokkenen is het nu vol enthousiasme besproken in de commissie Bestuur en Middelen van december en zal het in de raadsvergadering van 10 januari vastgesteld worden.” Volgens Knoppert wordt hiermee een raadsprogramma gemaakt door de hele raad met uitgebreide inbreng van inwoners. ,,Dat is toch iets heel anders dan een strak coalitieakkoord en een even strak collegeprogramma.”

Andere bestuurscultuur

Het doel van deze coalitie is om een andere bestuurscultuur teweeg te brengen. ,,Een duidelijker rol voor college en raad en vooral om het gevoel van 'wij regelen het wel even' weg te nemen door regels gewoon te volgen, ongeacht wie je bent of wie je kent. Dat dit meer tijd vergt dan de negen maanden die we nu gehad hebben lijkt mij logisch. Hier wordt elke dag hard aan gewerkt en als fractie letten wij daar goed op bij ieder nieuw voorstel van het college. Gelukkig pakt het college het goed op door niet meer met kant-en-klare voorstellen te komen, maar door eerst input (kaders) van de raad te vragen. Helaas kun je als college niet met een hele schone lei beginnen en heb je soms te werken met al eerder gestarte projecten en de daarbij behorende problemen maar zelfs dan kun je er op een andere, nieuwe manier mee omgaan,” aldus Knoppert.

Constructief

,,We zijn als liberalen blij met het feit dat de sfeer in de gemeenteraad tussen coalitie en oppostie weer constructief op samenwerking met het maatschappelijk raadsprogramma is geworden," zegt Herma van der Weide (VVD). ,,De bereidheid om naar elkaar te luisteren, geeft vertrouwen en brengt compromissen binnen bereik. Met die rode draad, zien wij 2019 verwachtingsvol tegemoet. Er is nog veel te doen komend jaar: anders, beter en sterker." We sluiten dit jaar af met een samenvatting van de ChristenUnie. Spoelstra: ,,2018 heeft ons verwonderd en verrast. Maar bij alles willen we vooral het goede doen voor Ermelo!”