Met elkaar: aanpak verward gedrag

ERMELO – GGz Centraal lost de politieke wens in om snel werk te maken van zorg voor personen met verward gedrag. Er komt een GGz-triagist op de gemeenschappelijke 112-meldkamer in Flevoland. De triagist regelt indien nodig binnen zestig minuten een psychiatrisch hulpverlener van ons bij personen met verward gedrag.

Voor de aanrijtijd van de psychiatrisch hulpverlener hebben wij ook een oplossing in gedachten. Het idee is om net zoals bij ‘hartslag.nu’ met een oproepsysteem van vrijwilligers te gaan werken. Wij zijn van plan om vrijwilligers een cursus ‘hulp-bij-verward-gedrag’ te geven. Na de cursus meldt de vrijwilliger zich aan bij onze ‘mentalhelp app’. De triagist roept de mentalhelp vrijwilliger die in de buurt woont of werkt op om alvast naar de persoon met verward gedrag te gaan. De vrijwilliger helpt de rust bij de persoon met verward gedrag te bewaren tot onze psychiatrisch hulpverlener arriveert.

Met elkaar

,,Met elkaar: dus politie, GGz en vrijwilligers helpen we personen met verward gedrag,” aldus projectleider Acute GGz Karen Griep. ,,Vanaf november gaan onze triagisten meedraaien op de gemeenschappelijke 112-meldkamer in Flevoland.’’