Aantal woningzoekenden blijft stijgen

ERMELO/ REGIO - De politiek maakt zich al geruime tijd zorgen over starters op de woningmarkt. Sinds deze week hebben we zelfs een Week van de Starter. Het lijkt een chronisch probleem, dat niet eenvoudig is op te lossen. Wel staat het hoog op de agenda. Maar hoeveel kans van slagen heeft iemand op de woningmarkt?

In 2019 zijn in Ermelo in totaal 24 nieuwe woningen opgeleverd aan de Driesprong in Ermelo. Begin 2021 komen ook de huurwoningen bij De Wegwijzer op de markt. Toch is de kans voor mensen die in Ermelo op zoek zijn naar een sociale huurwoning klein. Vooral voor jongeren tot 28 jaar is de slagingskans gering. Gemiddeld moet een woningzoekende 6,26 jaar actief zoeken om een passende huurwoning te vinden.

Slaagkans

Op 1 januari 2020 stonden er in totaal 23.950 huishoudens ingeschreven binnen de regio Noord-Veluwe. Dat is 6% meer dan een jaar eerder toen er 22.600 huishoudens stonden ingeschreven. Sinds 1 juli 2016 werken deltaWonen, Omnia Wonen, UWOON en Woningstichting Putten nauw samen op het gebied van de woonruimteverdeling op de Noord-Veluwe. Het gaat hierbij om het aanbod van de corporaties in de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten. Twee keer per jaar worden de cijfers over het aantal (actieve) woningzoekenden en de slaagkans in beeld gebracht. Een woningzoekende uit Ermelo heeft momenteel een kans van 16% heeft op een sociale huurwoning in de regio. Het afgelopen jaar is het aantal woningzoekenden gestegen. Hierdoor daalde de slaagkans ondanks dat er meer woningen werden verhuurd.

Betaalbaar

Ermelo heeft een groot percentage koopwoningen (62%) en slechts 25% is sociale huurwoningen. Wie via Funda op zoek gaat naar betaalbare woningen in Ermelo treft momenteel 1 twee kamer appartement voor 185.000,- aan de Herzogstraat. Een schaarse opbrengst. En dat terwijl de huidige coalitie in het coalitieakkoord heeft vastgesteld vooral jongeren aan Ermelo te willen binden. ‘Voor starters en jongeren willen we minimaal 240 woningen realiseren die financieel passend zijn.’ Zo luidt de ‘belofte’. Deze doelgroep moet het vooralsnog doen met tijdelijke oplossingen, bijvoorbeeld aan de Beemdweg. Daar zullen twintig tijdelijke woningen voor eenpersoons huishoudens worden gerealiseerd. De gemeente Ermelo heeft de grond gekocht en woningcorporatie Uwoon plaatst hier volgend jaar de tijdelijke woningen.

Experimenteel

In 2019 bracht Uwoon het plan naar buiten om 'Woningen in de achtertuin' te plaatsen. Huurders konden jongeren in de tuin laten wonen in ruil voor korting op de huur. Dit was één van de ideeën om de slaagkans voor woningzoekenden te vergroten. Een idee waarmee de woningcorporatie op een snelle manier woningen wilde toevoegen op de krappe woningmarkt. Echter tot op heden is er nog geen unit geplaatst. Wel is er inmiddels een potentiële locatie op het oog. Uwoon oriënteert zich op mogelijke leveranciers om een unit te leveren.

Analyse

De gemeente Ermelo is bezig met een nieuwe woonvisie. Hierin worden de belangrijkste plannen voor goed wonen in Ermelo opgenomen. Atrivé heeft in dat kader begin 2020 een woningmarktanalyse gedaan. De Woonvisie wordt naar verwachting eind dit jaar naar de gemeenteraad gestuurd met de vraag deze vast te stellen.