Provincie Gelderland steunt het maatregelenpakket

ERMELO/ REGIO - De Provincie Gelderland heeft het Maatregelenpakket Slimme en Schone Mobiliteit 2020-2021 van de Noord-Veluwe goedgekeurd. Met dat maatregelenpakket werkt de regio verder aan slimmer en duurzamer vervoer, een bereikbare regio en een schonere leefomgeving.

Deze regio wil slimmer en duurzamer vervoer op twee manieren bewerkstelligen. Allereerst richt men zich op het stimuleren van duurzaam reisgedrag van werknemers en het blijven ondersteunen van thuiswerken. Ook na COVID-19. Tegelijkertijd investeert men in digitalisering. Deze aanpak richt zich op samenwerken bij het openzetten van mobiliteitsdata voor bijvoorbeeld route-apps. Van de totale kosten van € 412.000, kan Noord-Veluwe voor € 340.000 subsidie aanvragen.

Slimme mobiliteit

De volgende Noord-Veluwse gemeenten werken samen onder de vlag Noord-Veluwe Bereikbaar: Hattem, Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten. Voor de aanpak van werkgevers doet ook de gemeente Heerde mee. De subsidie Slimme Mobiliteit is bedoeld om bestaande infrastructuur beter te benutten én de bereikbaarheid te vergroten door nieuwe technologie, samenwerking en het beïnvloeden van gedrag. 

Doorpakken

Noord-Veluwe heeft samen met de provincie maatregelen om gedrag te veranderen bij het maken van keuzes in mobiliteit verder uitgewerkt. Naast de benadering van werkgevers gaat het om snelfietspaden, hubs en andere maatregelen om woon–werkverkeer duurzamer te maken en ander mobiliteitsgedrag te stimuleren.