'Het lijkt op een echte Hemaworst'

ERMELO – Woensdagavond presenteerde ondernemer Willemien Blankenaauw de plannen rondom de Hema in De Enk. Plannen die eind vorig jaar in de media verschenen waar het de verplaatsing van de voorgevel betrof en een uitbreiding van de westkant bij het parkeerterrein De Bree. De plannen voor twee woonlagen bovenop het gebouw kwamen voor iedereen als een verrassing.

,,Ineens leken de plannen uit 2009 (Patrimonium De Enk) weer op tafel te liggen," vertelt Albert Jan Cornelissen, eigenaar van een appartement in De Enk. Vanaf zijn mini-terras kijkt hij uit op de voorgevel van de Hema. ,,Het bizarre was dat daar niks over in de uitnodiging stond. Daar ging het over de verbouwing van de winkel. En het werd gepresenteerd als een voldongen feit." Cornelissen voelt zich belazerd en vind daar veel medestanders bij. Zeker omdat de bezwaarprocedure tot 23 april loopt. ,,We moeten nu bezwaar maken, terwijl de plannen niet duidelijk zijn." Cornelissen is overigens niet tegen veranderingen. ,,Iedereen ziet dat er echt wat moet gebeuren in De Enk." De geplande woningen met bijhorende ophoging van het pand leveren echter wel veel commotie op. Het ruimtelijke effect wat de verplaatsing van de gevel moet opleveren, wordt teniet gedaan door de hoogte van de nieuwbouw. Overigens waren ook de raadsleden verbaasd over deze nieuwe ontwikkelingen. ,,Er moet nog eens heel goed gekeken gaan worden," belooft Dick ter Brake, die als toehoorder bij de presentatie was.

Extra woonlagen

Cornelissen ziet al een flat verrijzen. ,,Mevrouw Blankenaauw heeft letterlijk gezegd dat ze tot 15 meter hoog mag bouwen. Het huidige pand schat ze op acht meter. Met zo'n kolos heb ik geen daglicht meer in huis." Het huidige bestemmingsplan, dat dateert uit 1980 geeft de eigenaar van de Hema het recht om zo hoog te bouwen. ,,Het lijkt alsof de Hema bij de vernieuwing van De Enk de bepalende factor is." Volgens deze bewoner zijn noch de omwonenden, noch Foppen Vastgoed als eigenaar van het Enk-complex bij deze plannen betrokken. ,,En dan krijgt de Hema ook nog een subsidie van 230.000 euro. Waarom is alleen aan deze partij die worst voorgehouden? Een Hemaworst? Mevrouw Blankenaauw zegt dat er nog niets concreet bekend is. Wat vreemd is aangezien de bouwwerkzaamheden al over acht maanden zullen starten.
Cornelissen vraagt zich overigens ook af hoe het met vraag/aanbod van appartementen in Ermelo zit, aangezien er nog veel appartementen te koop staan. ,,Dat is natuurlijk het probleem van de eigenaar, maar leegstand helpt niet bij een verbetering in het winkelcentrum." Het feit dat er geen concrete plannen zijn, maar dat Blankenaauw al wel communiceert haar klanten voor de paasdagen van 2015 in een nieuwe winkel te ontvangen, geeft de omwonenden een vreemd gevoel. ,,Ook zegt de ondernemer op www.beterermelo.nl: 'De gemeente Ermelo gaat zich inspannen om het bestemmingsplan voor de verbouwing van onze winkel aan te passen.' Wij zijn van mening dat de plannen zoals mevrouw Blankenaauw dit woensdag vertelde, een grote impact heeft op het dorpsaanzicht van Ermelo en dat de gang van zaken niet bepaald transparant is." Het college en de raadsleden zijn middels een brief op de hoogte gebracht van het standpunt van omwonenden.