Bijgebouwen inmiddels gesloopt

ERMELO – De twee bijgebouwen in een weiland aan de Koningsweg in Speuld zijn onterecht gebouwd. De eigenaren waren van mening dat het gerealiseerd kon worden zonder omgevingsvergunning. De rechter heeft geconcludeerd dat daar onvoldoende bewijs voor is.

Het college legde op 6 juni 2019 de familie een dwangsom op om de eigenaren te dwingen de bouwwerken te verwijderen. De familie Van Grinsven, eigenaar van de grond stelt dat er een toezegging was van een ambtenaar. ,,Zonder die toezegging had ik nooit voor 120.000 euro twee gebouwen laten bouwen,”stelde de eigenaar in een kortgeding.
Volgens de Ermelose familie had de ambtenaar gezegd dat er nog genoeg vierkante meters op het perceel waren om vergunningvrij te kunnen bouwen. Daar vertrouwde Van Grinsven op. Men maakte bezwaar tegen de dwangsom, maar kon niet het bewijs hiervoor overleggen. Begin oktober 2019 heeft het college het gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.
Toch bleef de familie Van Grinsven vasthouden aan de uitspraak van de bewuste ambtenaar die tijdens een gesprek in 2017. Hierdoor durfde men het aan om de bouw te realiseren, vertrouwend op het gegeven dat er vergunningsvrij kon bouwen. De gemeente Ermelo ontkent dit, de ambtenaar zou nooit zoiets hebben toegezegd. De bewuste ambtenaar, die inmiddels met pensioen is, heeft dit ook ontkend.
Op 8 oktober 2018 constateerde een toezichthouder van de gemeente Ermelo dat er op het perceel aan de Koningsweg een begin was gemaakt met het bouwen van twee bouwwerken. Vier dagen later werd er een bouwstop opgelegd, op de grond dat voor het bouwen van deze bouwwerken een omgevingsvergunning nodig was en het college die niet had verleend. Er volgde dwangsommen en de familie overlegde verklaringen om aannemelijk te maken dat de ambtenaar deze toezegging telefonisch had gedaan. Dit heeft het college weersproken. Er zou op 26 oktober 2017 geen telefoongesprek tussen partijen hebben plaatsgevonden.

In september stonden partijen voor de rechter bij de Raad van State. Beiden beschuldigden elkaar van stemmingmakerij. Wel had de familie inmiddels de twee bijgebouwen laten slopen om te voorkomen dat ze een dwangsom van 40.000 euro moest betalen.