Beton en metselwerk aangetast

ERMELO - Een aantal rioolputten in Ermelo zijn in slechtere staat dan gedacht. In april 2020 stemde het college in met de renovatie van zes rioolputten. Tijdens de uitvoering bleken de putten in slechtere staat. Dit wordt veroorzaakt door waterstofsulfide (H2S) gassen die vrijkomen uit het rioolwater en op de putwanden omgezet worden tot zwavelzuur.

Hierdoor wordt het beton en metselwerk sterk aangetast. Dit brengt risico’s met zich mee voor de veiligheid van het verkeer en voor het waarborgen van de afvoer van het rioolwater. Daarom wil men snel maatregelen nemen. Ook een aansluitende rioolput is aangetast en wordt meegenomen in de herstelwerkzaamheden.

Meerjarig plan

De hoeveelheid vrijkomende H2S-gassen en de mate van zwavelzuuraantasting in rioolputten is moeilijk te voorspellen. Daarom is een goede monitoring belangrijk. Voor 2021 is een inventarisatie gepland waarbij alle rioolputten in het transportriool op Ermelo’s grondgebied onderzocht worden. Er wordt aan de hand daarvan een meerjarig plan van aanpak opgesteld. Voor de komende 10 jaar is er op basis van een inschatting jaarlijks budget gereserveerd om renovaties aan rioolputten uit te voeren.