Haalbaarheidsonderzoek moet kosten duidelijk maken

ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders wil laten onderzoeken of een deel van de hoogspanningskabels in Ermelo onder de grond kan worden gelegd. Het gaat om het gedeelte van de hoogspanningslijn die begint bij het spoor - boven bedrijventerrein Veldzicht, het Trefpunt, Tonselse Veld - tot net voorbij de Eendenparkweg. Dit is de eerste stap om eventueel een deel van de hoogspanningskabels onder de grond te leggen. TenneT kan dit onderzoek doen voor de gemeente.

De gemeenteraad moet hier eerst mee instemmen. Daarna kan kan TenneT beginnen met het haalbaarheidsonderzoek. Ze kijken hoe de hoogspanningskabels onder de grond gebracht kunnen worden, wat dit kost en hoelang dat duurt. TenneT is hier ongeveer een jaar mee bezig . Na het haalbaarheidsonderzoek zullen het college van b&w en de gemeenteraad moeten beslissen of de hoogspanningskabels echt onder de grond gaan.

Rijksoverheid

Er wordt in Nederland onderzoek gedaan naar de gevolgen van wonen en leven onder hoogspanningskabels. De Rijksoverheid vindt het belangrijk om wonen onder hoogspanningskabels te voorkomen. Zij stelt daarom geld beschikbaar voor maatregelen waaronder het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels. In Ermelo gaat dat om een stuk van 1,4 kilometer. De overheid betaalt niet het hele project, 15% moet de gemeente zelf betalen.