Gehandicaptenzorgmedewerkers tekenen petitie voor betere zorg

ERMELO/ REGIO - De impact van de coronacrisis is ook in de gehandicaptenzorg groot. Bij 's Heeren Loo betekent dit dat werknemers al bijna een jaar anders of minder moeten werken dan voorheen, zonder dat hier enig overleg met de medewerkers over wordt gevoerd. Dit eenzijdig aangepaste beleid heeft zowel arbeidsvoorwaardelijke consequenties voor de medewerkers als effecten op de zorg voor cliënten. Daarom eisen de medewerkers via een petitie een gesprek met Jan Fidder, voorzitter Raad van Bestuur, die de signalen hierover tot nu toe negeert. Op donderdag 4 maart overhandigen twee medewerkers van locaties uit Ermelo en Apeldoorn, de petitie, namens 1.500 collega's uit het hele land.

,,In de cao Gehandicaptenzorg is opgenomen dat een instelling in geval van bijzondere omstandigheden werknemers tijdelijk ander werk mag laten verrichten en tijdelijk een aanpassing van de werktijden mag doorvoeren. Dit allemaal voor een periode van maximaal drie maanden," zegt Charaf Boudhan, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. ,,Toen de coronapandemie een jaar geleden uitbrak, werd het beleid bij 's Heeren Loo dan ook direct aangepast. Er werden functies samengevoegd, zoals die van een begeleider op de dagbesteding en begeleider op de woongroep. Werknemers werden op andere afdelingen geplaatst, waar soms ook besmettingen heersten, en er was minder werk voor velen, waardoor werknemers min-uren gingen opbouwen." Volgens Boudhan hadden de medewerkers hier in het begin uiteraard begrip voor. ,,Maar toen na drie maanden hetzelfde beleid bleef aanhouden, wilden ze hierover in gesprek met de directie om tot goede oplossingen te komen voor de toekomst. Tot op de dag van vandaag zijn alle verzoeken hiervoor niet gehonoreerd."

Zorg van bewoners onder grote druk

De gevolgen van het aangepaste beleid zijn niet alleen voelbaar in de portemonnee en de werk-privébalans van medewerkers. Ook de zorg voor bewoners staat onder grote druk. Een begeleider op de dagbesteding heeft een heel andere expertise dan een begeleider op een woongroep. Agressie onder bewoners onderling en richting medewerkers is het afgelopen jaar enorm gegroeid. Eva Neerhof, ook bestuurder bij FNV Zorg & Welzijn: ,,De situatie wordt voor steeds meer mensen onhoudbaar. Daarom hebben inmiddels al 1.500 medewerkers via de petitie aangegeven dat het anders moet en dat zij mee willen praten over wat nodig is en wat niet. Welke aanpassing wel werkt en welke niet. En dat niet alles vanuit een ivoren toren beslist wordt. Bovendien is het beleid dat nu gevoerd wordt in strijd met de afspraken in de cao en daarmee arbeidsrechtelijk niet juist."

Alle 1500 medewerkers zouden donderdag graag vanuit het hele land naar Apeldoorn willen komen, maar dat kan simpelweg niet door de coronamaatregelen. Neerhof: ,,Daarom hebben we ook op diverse locaties filmpjes gemaakt met medewerkers, zodat goed zichtbaar is dat dit probleem overal speelt binnen 's Heeren Loo."