'Stop met het uitwerken van megalomane maatregelen'

ERMELO - Wachten voor een spoorwegovergang duurt soms kort, maar het lijkt al gauw lang. En wanneer er meer treinen komen, wordt de ‘dichtligtijd’ langer. Daarom heeft het college besloten om een onderzoek op te starten naar de mogelijkheden aanpassingen te doen aan de de overwegen Horsterweg, Van Asch van Wijcklaan en (prioriteit) Telgterweg.

Er zijn in Nederland ongeveer tweehonderd stations met een overweg kort achter het station. Omdat de overweg gesloten moet zijn voordat een trein mag vertrekken start het vertrekproces pas na het sluiten van de overweg. De weggebruikers wachten op hun beurt weer op het passeren van de trein. Door het vertrekproces gelijktijdig te starten met het sluiten van de overweg is er volgens ProRail tijd te winnen. Inmiddels zijn de dichtligtijden van de spoorkruisingen in Ermelo teruggebracht naar gemiddeld 10 minuten per uur met een maximum van 12 minuten. Dat valt binnen de richtlijnen van ProRail. Dit betekent ook dat er geen Rijksbijdrage beschikbaar is vanuit het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen. Elke aanpassing zal de gemeente Ermelo dus zelf moeten financieren.

Realiteitszin

Waar zitten de mogelijkheden? Eind vorig jaar heeft het college van burgemeester en wethouders de opdracht gegeven om een projectvoorstel te schrijven voor verder onderzoek., waarbij de overgang bij het station een voorrangspositie heeft. In het onderzoek zijn diverse opties voorgesteld, inbegrepen de verdiepte ligging van het spoor die wethouder Wouter Vogelsang in 2018 al had voorgesteld. VVD Ermelo vindt het een belachelijk plan. ,,Volstrekt onrealistische opties,” stelt Piet Woltman namens zijn partij. ,,Werk die dan ook niet uit." Als het gaat om de aanpassing van de spoorkruisingen in Ermelo, zijn veiligheid en realiteitszin de belangrijkste criteria. Voor twaalf mogelijke varianten die bedacht werden, verschilt de investering van ongeveer € 1 miljoen tot wel € 850 miljoen, waarbij ook nog eens rekening moet worden gehouden met ruime marges. ,,Stop met het uitwerken van megalomane maatregelen, die financieel onhaalbaar zijn. Blijf realistisch en werk alleen maatregelen uit die de veiligheid verhogen,” aldus Woltman.

Kostbaar

Dat eventuele aanpassingen kostbaar zijn is ook voor het college evident. In het vervolgtraject zal meer duidelijkheid moeten komen over de kosten en de mogelijkheden om dit te financieren. Het proces om tot verbeteringen te komen, als dit haalbaar blijkt te zijn, is een meerjarentraject. ,,We moeten ergens beginnen om de tweedeling van Ermelo door het spoor tegen te gaan,” zo laat het college weten. Maar het is ook een traject voor de inwoners van Ermelo. Betrokkenheid en inbreng is daarbij van groot belang om tot een gedragen oplossing te komen. ,,We zijn ons er van bewust dat de overgangen overlast bezorgen,” meldt communicatiemedewerker Sanne van Ommen names de gemeente. ,,Maar, de trein is sinds 1882 in Ermelo een feit. En heeft ons dorp verder doen ontwikkelen en groeien en gebracht tot waar we nu staan.”