Onverlicht natuurgebied als Dark Sky Park

ERMELO - Verlichting is één van de meest complexe onderdelen van de openbare ruimte. Het is niet alleen gebonden aan wettelijke richtlijnen, maar heeft daarnaast ook alles te maken met de beleving en ervaring van de openbare ruimte. Verlichting van onze openbare ruimte zoals wegen, fietspaden, pleinen en parken is erg belangrijk. Het helpt ons in het donker de weg te vinden. Verlichting geeft je een veilig gevoel en zorgt voor sociale veiligheid op straat.

De overheid van nu kijkt anders naar openbare verlichting dan de overheid van vroeger. De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Dit leidt tot nieuwe mogelijkheden en kansen om de verlichting in ons dorp te vernieuwen en te verbeteren. De gemeente wil in Ermelo een duurzaam verlichte, veilige en sfeervolle openbare ruimte maken. Duisternis blijkt daarbij net zo belangrijk als licht. ,,Daarom passen we het ‘niet verlichten, tenzij‐principe’ toe,” zegt wethouder Leo van der Velden. Niet alleen in natuurgebieden, in het buitengebied, maar overal. Overigens moeten mensen zich ook in het donker veilig kunnen voelen, in woonwijken en op de bedrijventerreinen. ,,Alles wat nodig is, verlichten we wél!” Het oude beleidsplan hiervoor past niet meer bij de wensen en techniek van deze tijd. Daarom is er een nieuw plan gemaakt: ´Bewust Verlichten 2021 – 2025´. Het college stemt in met dit plan en legt het nu voor aan de gemeenteraad. De bedoeling van het plan is de komende jaren te zorgen voor een goede en duurzame verlichting van de openbare ruimte, die veiligheid biedt, sfeer maakt en voldoet aan de eisen van deze tijd. In de looptijd van dit nieuwe beleid‐ en beheerplan staan 995 lichtmasten (met het bouwjaar 1985) aan de vooravond van het bereiken van het einde van hun technische levensduur (40 jaar). Dit betekent dat in het begrotingsjaar 2025 (net buiten de looptijd van dit plan) een grote vervangingsopgave te wachten staat. De daaropvolgende grote vervangingsopgave zal in 2040 zijn, waarbij ruim 1300 lichtmasten vervangen moeten worden.

Dark Sky Park 

In dit hele plan wordt ook gewerkt aan een Dark Sky Park, een voor het publiek toegankelijk, onverlicht natuurgebied. ,,Dit gebeurt in een latere fase,” legt Van der Velden uit. In Nederland zijn twee Dark Sky Parks in ontwikkeling: de Waddenzee en Lauwersmeer. Voor een derde Dark Sky Park is in Nederland geen ruimte: we zijn zo dichtbevolkt en zo fel verlicht dat er verder geen plek meer te vinden is die voldoet aan de strenge criteria waar een Dark Sky Park aan moet voldoen. Ermelo en omgeving zijn qua oppervlakte te klein om een echt Dark Sky Park te worden. Maar wat hoeveelheid licht betreft, scoort Ermelo bijzonder goed. De omgeving van Ermelo is nú al een van de dichtst bij de Randstad liggende locaties waar de sterrenhemel goed zichtbaar is.