‘Stroomlevering voor kwart van Ermelose huishoudens’

ERMELO - Donderdagmorgen, 11.00 uur werd officieel de bouw van zonnepark Schaapsdijk gestart waarbij wethouder Leo van der Velden het eerste zonnepaneel plaatste. Het acht hectare grote perceel zal zo’n 2.300 huishoudens van groene energie voorzien, maar ook bijdragen aan de biodiversiteit van dit gebied.

Statkraft is een internationaal toonaangevend bedrijf op het gebied van waterkracht en de grootste producent van hernieuwbare energie in Europa. Dit bedrijf heeft het zonnepark ontwikkeld, gaat het bouwen en zal ook het beheer voor haar rekening nemen. Met de opbrengst van deze zonnepanelen worden straks circa 2.300 huishoudens van groene energie elektriciteit voorzien. Met een oppervlakte van 8,85 hectare, waarvan 3,75 hectare daadwerkelijk bedekt wordt met zonnepanelen, zal de weide niet alleen duurzame stroom opwekken maar ook veel ruimte bieden voor de natuur. Daarvoor wordt het perceel aan de randen ingezaaid met een kruidenrijk grasmengsel en wordt gebied ingericht met een elzensingel, knotbomen en pluksgewijs struweel. In totaal worden er zo’n vijfhonderd bomen geplant. Er zal ook rekening worden gehouden met het toegankelijk houden van de percelen voor kleine zoogdieren, daardoor blijft hun foerageergebied intact. Wethouder van de Velden mocht hiervoor eveneens het insectenhotel openen. ,,Het mooie is,’’ aldus Van der Velden, ,,dat door de lage opstelling van de panelen én de verhoogde Schaapsdijk, je een volledig overzicht hebt over het veld. Die zichtlijnen zijn hierbij intact gebleven.’’

Obligaties

Zonnepark Schaapsdijk is een initiatief van het zonne-energiebedrijf Solarcentury en de Landeigenaar Van der Pol. Op het terrein komen circa 22.850 zonnepanelen die gezamenlijk een vermogen hebben van 7,5 MW. ,,Het blijkt dat we hiermee een kwart van alle huishoudens in Ermelo van stroom kunnen voorzien,’’ aldus de wethouder. Naast de zonnepanelen zal 3,45 hectare gebruikt worden voor landschappelijke inpassing en 1,65 hectare blijft agrarisch in gebruik. Statkraft heeft al eerder aangegeven dat inwoners van de gemeente Ermelo financieel deel kunnen nemen aan het project. Zij geven hiervoor obligatieleningen met rente voor een bedrag van 250.000 euro. Informatie hierover of aanmelden kan via de website www.Statkraft.nl. Het is mogelijk om het zonnepark te bezoeken om zodoende een beeld te krijgen van hoe het er uit ziet.