Capaciteit elektriciteitsnetten moet uitgebreid worden

ERMELO - De gemeente Ermelo is gevraagd om netwerkbedrijf Alliander een lening te verstrekken van € 1.566.628,00. Alliander moet de capaciteit van de elektriciteitsnetten de komende jaren op veel plekken verdubbelen als gevolg van de toenemende elektriciteitsvraag en het teruggeven van lokale opwek van elektriciteit.

De investeringen die Alliander moet doen in het elektriciteitsnet leiden tot een stijgende financieringsbehoefte van Alliander. Om een gezonde financiële positie te behouden heeft Alliander haar aandeelhouders in mei verzocht mee te doen aan een ‘converteerbare’ lening van in totaal € 600 miljoen. Deze lening kan worden omgezet in aandelen. Alliander is eigenaar van netbeheerder Liander. De overgang naar een duurzame energievoorziening maakt forse uitbreidingen en verzwaringen van de netwerken van Alliander noodzakelijk. Daarvoor moet het investeringsniveau de komende 10 jaar worden verdubbeld ten opzichte van de afgelopen jaren. Ermelo kan dit geld lenen omdat de gemeente kapitaal heeft weten binnen te halen. ,,Deze investering levert juist geld op,” zegt wethouder Wouter Vogelsang. Hij noemt het een financieringsmodel omdat de gemeente miljoenen heeft geleend tegen een rente van 0,0185%. Zowel Ermelo, Harderwijk als Zeewolde bezitten aandelen van dit bedrijf. Niet deelnemen kost volgens de wethouder geld (op zijn minst de verwatering van het dividend), wel deelnemen kent financieringskosten. Vogelsang zegt dat het vanuit financieel oogpunt aantrekkelijker is om wel deel te nemen omdat daarmee de kans bestaat op een beter rendement. De gemeenteraad moet nog instemmen met het verstrekken van de lening.