Gezamenlijke visie in Gebiedsagenda

ERMELO/ REGIO - Drie gemeenten (Ermelo, Harderwijk en Zeewolde) en twee provincies gaan intensiever samen optrekken wanneer het gaat over bijvoorbeeld bereikbaarheid en toerisme/ recreatie. Daarvoor hebben zij een Gebiedsagenda opgesteld.

Deze regio vormt het kruis- en verbindingspunt tussen de stedelijke regio’s Zwolle, Amersfoort, Lelystad, MRA en Apeldoorn: een belangrijk kruispunt in de verbinding tussen Noord-Nederland en de Randstad. Verbetering van de OV-verbindingen, met name van en naar Zeewolde, aansluitingen over het water, de bereikbaarheid van de Randstad vanuit de regio en de aansluiting op het Intercity-netwerk en de verbinding van Lelystad naar Apeldoorn zijn belangrijke speerpunten.

Samen oppakken

De gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde (EHZ) staan niet op zichzelf Op steeds meer terreinen zijn de drie gemeenten met elkaar verbonden. Ze vormen met 100.000 inwoners een serieuze regio waar gewoond, geleefd, geleerd, gewerkt en gerecreëerd wordt. De drie gemeenten hebben veel dezelfde opgaven en daardoor zijn er meer mogelijkheden voor het gebied door beter en meer samen te werken. Samen optrekken is nodig voor een krachtige regio Jongeren gaan binnen het gebied naar school en inwoners verhuizen bijna altijd binnen de regio. Zo is het ook met het vinden van een baan. Daarom willen de drie colleges dit gebied rondom het Wolderwijd verder versterken. Zij gaan samen oppakken wat samen beter kan. Daarmee kunnen de drie gemeenten inwoners, bedrijven en de maatschappelijke organisaties beter bedienen. Zo maken de gemeenten de regio krachtiger. Er komt een gezamenlijke visie op ruimte, wonen en werklocaties Zowel de drie gemeenten als de provincies Flevoland en Gelderland zien enorme kansen. Het water verbindt de drie gemeenten en die verbinding is belangrijk voor de ruimtelijke visie.

Actielijn

Vanuit deze ruimtelijke visie heeft de Gebiedsagenda twee actielijnen. De eerste actielijn is wonen. De prijzen van huizen en de druk op de woningmarkt is hoog. Jongeren trekken weg uit de regio door een gebrek aan huizen. Actie is nodig om vitale en leefbare gemeenten te houden en te bouwen. De tweede actielijn is werklocaties. Er zijn veel mensen in het gebied werkzaam. De economie moet worden versterkt door het faciliteren en stimuleren van ondernemers, maatschappelijke organisaties en het onderwijs. De Gebiedsagenda ligt binnenkort ter besluitvorming voor in de drie gemeenteraden.