Hotel mag een 'landmark' worden

ERMELO – De Raad van State heeft uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Strand Horst. De beroepen tegen het bestemmingsplan zijn hiermee ongegrond verklaard. ,,Wij zijn enorm blij met deze uitspraak,” zegt wethouder Hans de Haan. ,,Het gebied is gedateerd en de plannen zoals die nu uitgevoerd kunnen worden, zorgen voor een belangrijke impuls voor dit gebied.”

Het bestemmingsplan biedt een juridische basis om Strand Horst verder te ontwikkelen. Het doel van het plan is om de recreatieve mogelijkheden en de toeristische faciliteiten te versterken. Het plan maakt nu onder meer een hotel en evenementenhal mogelijk. De gemeente Zeewolde wilde dat de Raad van State een streep zou zetten door het plan dat er een hotel en evenementenhal zouden worden gebouwd. Een gebouw met een bouwhoogte van 60 meter zou afbreuk doen aan de ruimtelijke kwaliteit van deze landelijke en open locatie. Men noemde het een dissonant in de skyline. De raad noemt het een nieuwe laag in het landschap met een eigen herkenbaarheid en een betekenisvolle oriënterende waarde. In dat geval is sprake van een ‘landmark’. ‘Een dergelijk landmark kan Strand Horst op de kaart zetten en de entree van Ermelo vanaf de rijksweg A28 karakteriseren,’ aldus de raad. Het hoogteaccent zou tevens de overgang van het Nuldernauw en Wolderwijd kunnen verbijzonderen. De raad vindt, onder meer vanwege de afstand tot Zeewolde, en de ligging naast open water en de rijksweg A28, een dergelijk gebouw in beginsel stedenbouwkundig aanvaardbaar. Hierbij wijst de raad erop dat de woontorens van onder meer Vathorst in Amersfoort en het Fletcher hotel langs de rijksweg A2 in Amsterdam en andere hotels langs snelwegen in Nederland laten zien, dat dit goed mogelijk is.

Geluid

Ook diverse omwonenden en bedrijven, waaronder de jachthaven, de watersportvereniging en McDonald’s tekenden beroep aan bij de Raad van State. Ook die bezwaren zijn nu van tafel. Er is naar aanleiding van de verschillende beroepen een nader akoestisch onderzoek gedaan. In dit onderzoek is ook aandacht besteed aan de geluidbelasting op woningen aan de westzijde van het plangebied, in de gemeente Zeewolde. Uit het akoestisch onderzoek blijkt onder meer dat bij buitenactiviteiten kan worden voldaan aan de gestelde normen.
Het college van de gemeente Ermelo is blij met de uitspraak van de Raad van State. ,,Zeker omdat alle bezwaren ongegrond zijn verklaard,” zegt De Haan. ,,Nu kan ook Leisurelands aan de slag met het Groene Kruispunt, de kuststrook tussen Strand Horst en Strand Nulde.” De wethouder legt uit dat het belangrijk is waardoor de gehele Randmeren kuststrook dan een mooi visitekaartje is. ,,De verschillende ondernemers kunnen nu aan de slag met het realiseren van hun plannen.”