Bouwkundige tegenvallers en tijdrovende aanbestedingsprocedure

ERMELO – Het was een lang traject dan gepaard ging met vertragingen en tegenvallers, de verbouwing en verduurzaming van het gemeentehuis. Ondanks dat presenteert het college vandaag een positief eindresultaat van bruto € 73.254,-. 

Ondanks het logistiek complexe proces met een aantal bouwkundige tegenvallers en de Coronapandemie hebben de gemeente, de bibliotheek, de politie en het streekarchivariaat samen een hoogwaardig en eigentijds onderkomen gekregen. Het kantoorgedeelte is budgettair neutraal verbouwd, het gebouw heeft energielabel A en is gasloos.

 

De gemeente kwam in de voorbereiding met een berekening tot een bedrag van € 6.712.000,00. ,,We hebben het dan over de ruimte van de ambtenaren,” legde gemeentesecretaris Aldrik Weststrate vorig jaar uit. Voor de verduurzaming van de hal, de bibliotheek, het streekarchief en het kantoor van de politie kwam er echter nog € 2.419.000,00 bij. De werkzaamheden aan en in het gemeentehuis zijn overigens een jaar geleden al afgerond. Het was een traject met hobbels. Zowel de voorbereiding, als de uitvoering waren complex. Zo was er een juridisch ingewikkelde en tijdrovende Europese aanbestedingsprocedure, en vroeg de noodzakelijke onderlinge afstemming, coördinatie en samenwerking tijdens de uitvoering veel tijd en energie. Het eindresultaat mag er zijn ondanks factoren die de uitvoering bemoeilijkten, zoals de separate besluitvorming, voorbereiding en uitvoering van eerst de verbouwing van het Gemeentehuis en daarna van De Dialoog; het open blijven van de 'winkel' tijdens de verbouwing; constructieve verrassingen die tot tegenvallers leidden; en vertraging door corona, waardoor mensen uitvielen en bouwmaterialen vertraagd geleverd werden.

Kantoorgedeelte

Op 20 april 2017 en 30 mei 2018 stelde de gemeenteraad twee bedragen beschikbaar, te weten € 4.546.000,- en € 2.166.000,-. In totaal dus € 6.712.000,-. Dit bedrag was bestemd voor de renovatie, verduurzaming en herinrichting van het kantoorgedeelte. Tijdens de verbouwing is het kantoorgedeelte aanzienlijk verkleind. Daardoor passen de bibliotheek, het streekarchief en de politie ook in het gemeentehuis. Tegelijkertijd worden in het kleinere kantoorgedeelte door het flexibele kantoorconcept meer medewerkers gehuisvest. Hierdoor hoeft niet langer een apart en kostbaar gebouw voor het sociaal domein in Harderwijk gehuurd te worden. En dankzij de verduurzaming heeft het gebouw nu energielabel A; wekt het gebouw zijn eigen stroom op en is het volledig gasloos.
De verbouwing is kostendekkend uitgevoerd en kost onze inwoners geen extra geld. De afschrijving van de investering van (afgerond) € 350.000,- per jaar wordt volledig gedekt door de beëindiging / huuropzegging apart kantoorgebouw SDV te Harderwijk, besparing op energie en onderhoud en verlaging van diverse bestaande organisatie- en bedrijfsvoeringsbudgetten.

Functies

De verduurzaming en herinrichting van het gemeentehuis is afgesloten met een positief eindresultaat van bruto € 73.254,-. Dat geld is als volgt bestemd: € 20.000,- voor nazorg en eventuele opleverpunten/gebreken in 2021/2022; € 23.254,- wordt overgeheveld naar het project De Nieuwe Dialoog voor de bekostiging van werkzaamheden ter hoogte van de bouwkundige scheiding tussen beide projecten (o.a. voormalig zaal Leuvenum); en € 30.000,- wordt budgettair neutraal aangewend voor het noodzakelijk schadeherstel na een calamiteit (olielekkage noodaggregaat) in het souterrain.
Op 30 mei 2018 stelde de gemeenteraad € 2.419.000,- beschikbaar voor aanpassing van vergaderruimten rond de bovenhal en voor aanpassing en verduurzaming van de publiekshal ten behoeve van huisvesting van de bibliotheek, de politie en het streekarchief. Dat zijn functies die deel uitmaken van de functies van De Dialoog. De verbouwing daarvan is nu nog gaande en de sleuteloverdracht wordt in september 2022 verwacht.