Voorbereidingen voor verkiezingen van start

ERMELO - De gemeente Ermelo neemt afscheid van de traditionele verkiezingsborden. Besloten is om acht á tien mobiele billboards te plaatsen. Zo wil men kenbaar maken welke politieke partijen meedoen.

Ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 zijn fractievoorzitters en (beoogd) lijsttrekkers op donderdag 16 december digitaal bij elkaar gekomen. Alle deelnemende partijen waren hiervoor uitgenodigd. Om inwoners van Ermelo te attenderen op de verkiezingen is onder meer gesproken over een verkiezingsdebat, het maken van vlogs en het organiseren van een politieke markt.

Digitaal

Op allerlei manieren zal er aandacht gevraagd worden om te gaan stemmen. De aanwezigen (CDA, Progressief Ermelo, ChristenUnie, BurgerBelangen Ermelo, SGP en VVD) denken eraan om, onder voorbehoud van de coronaproblematiek, zo'n twee dagen voor de verkiezingen een debatavond te organiseren. Als dat vanwege de coronamaatregelen niet kan wordt er gedacht aan een digitale versie. Tevens wordt er gekeken naar de mogelijkheid om een digitaal bezoek te brengen aan basisscholen, om de verkiezingen ook daar onder de aandacht te brengen. Verder wordt er in Ermelo een verkiezingskrant verspreid.

Proces

In gezamenlijk overleg zullen de politieke partijen de handen ineenslaan om een politieke markt te organiseren. Eveneens wordt er een inwerkprogramma uitgewerkt voor de gekozen raadsleden, waarbij praktische onderwerpen en thema's voor het raadswerk aan de orde komen. Op korte termijn zullen de fractievoorzitters en (beoogd) lijsttrekkers opnieuw bij elkaar komen om met elkaar te verkennen of het wenselijk is om met elkaar intenties voor het proces van de (in)formatie af te spreken.