College gaat voor ‘beleefbaarheid’ en behoud monumenten 

ERMELO – ,,We moeten zuinig zijn op ons cultureel erfgoed. Het is onze schone taak dat te bewaken. Overblijfselen uit het verleden laten zien wie we zijn en waar we vandaan komen,” zo stelde Alex Kleijnen namens de fractie van Progressief Ermelo een aantal jaren geleden. Niet alleen de geschiedenis van een pand is van belang, ook de toekomst verdient verantwoordelijkheid. Het in stand houden en ‘beleefbaar’ maken van gemeentelijke en rijksmonumenten in Ermelo is voor het college van B&W een belangrijk onderwerp. Wethouder Hans de Haan heeft daarom vier actiepunten benoemd voor het nieuwe jaar. Deze beschrijft hij in de Beleidsnotitie Monumentenzorg 2022.

In 2018 stelde de gemeenteraad de nieuwe Erfgoedverordening vast. Met deze verordening wordt het culturele erfgoed in Ermelo beschermd. Daarnaast presenteerde wethouder Hans de Haan een digitaal erfgoedregister. De nieuwe erfgoedverordening geeft voorschriften over aanwijzingen, bescherming en registratie van gemeentelijk erfgoed. ,,Handhaving is explicieter opgenomen,” vertelde de wethouder toen. ,,Instrumenten zijn wat dat betreft vergroot.” Toch maakte hij daarbij direct een kanttekening door te zeggen dat hij eigenaren van monumentale panden niet kan dwingen onderhoud te plegen.

Erfgoedkaart

De Haan kijkt vooral naar wat er wel kan. Met de digitale erfgoedkaart wil hij op termijn archeologie en monumenten (panden) in de breedte onder de aandacht brengen. ,,Het is handig voor ruimtelijke ordening, maar heeft ook een toeristische functie,” zegt de wethouder. ,,We hebben natuur en cultuur en dat is belangrijk om geïntegreerd aan te bieden, willen we de Veluwe op één hebben.” De komende jaren wil de gemeente stappen maken in het digitaliseren van informatie over monumenten in Ermelo. Men wil bijvoorbeeld de speciale eigenschappen van een monument meer aandacht geven door interessante verhalen en routes te publiceren. Dit moet uiteindelijk ook bijdragen aan het behoud van de monumenten.

Communicatie

Tegelijkertijd realiseert De Haan zich dat men vaker moet communiceren met eigenaren over de mogelijkheden van subsidies. ,,Het onderhouden van een monument brengt kosten met zich mee. Er zijn echter veel subsidiemogelijkheden waar de eigenaar van een monument een beroep op kan doen.” De gemeente gaat eigenaren van de monumenten hier vaker over informeren en hoopt zo dat er meer gebruik wordt gemaakt van deze subsidies. De invoering van de Omgevingswet is overigens ook van invloed op de monumentenzorg. Er komt meer aandacht voor de bescherming van de directe omgeving van een monument. De gemeente Ermelo gaat dit vastleggen in het omgevingsplan. Ook zal men meer de samenwerking opzoeken met lokale en regionale partners die het behoud van monumenten allen als doel hebben. Door kennis te delen en regelmatig het in gesprek te gaan, hoopt de gemeente samen met andere instellingen, zoals de Oudheidkundige Vereniging Ermeloo en Het Gelders Genootschap, sterker te kunnen bijdragen aan monumentenzorg.