Inschrijving start eind januari

ERMELO - Deze week zijn de eerste tijdelijke woningen geplaatst op het terrein aan de Beemdweg 17 in Ermelo. De gemeente heeft de grond gekocht en Uwoon plaatst en verhuurt de woningen. De tijdelijke woningen bieden de komende 15 jaar onderdak aan jongeren en spoedzoekers tot 28 jaar.

Met een grote kraan is de eerste woning geplaatst. Een kleine woonunit voor een eenpersoonshuishouden die gemakkelijk te (ver)plaatsen is. In totaal komen twintig tijdelijk woningen voor een periode van maximaal 15 jaar. ,,Het project past binnen de doelstelling van de gemeente en Uwoon om de druk op de woningmarkt te verminderen," zegt directeur Fleur Imming namens Uwoon. ,,Ik ben trots op de samenwerking met betrokken partijen en kijk uit naar het eindresultaat.” Met dit project  wordt specifiek ingezet op woningen voor doelgroepen die het meeste last hebben van de lange wachttijd voor een sociale huurwoning.  

Extra woningen

Het traject werd ruim twee jaar geleden ingezet. Eind 2019 werden de plannen gepubliceerd om tijdelijke woningen te realiseren aan de Beemdweg. De woningen zijn bedoeld voor jongeren tot 28 jaar en voor mensen die door omstandigheden woonruimte zoeken. In Ermelo is de woningnood onder deze doelgroep groot. Het plaatsen van tijdelijk extra woningen past binnen de doelstelling van de gemeente om de druk op de woningmarkt te verminderen. Daarbij wordt specifiek ingezet op woningen voor doelgroepen die het meeste last hebben van de lange wachttijd voor een sociale huurwoning.

Samenwerking met omwonenden

De gemeente en Uwoon hebben dit project samen met omwonenden opgepakt. De klankbordgroep is actief betrokken bij het project en dacht mee over de uitstraling van de woningen, de inrichting van de omgeving (groenvoorziening) en de verhuur en beheer van de woningen. Klappe: ,,Ik ben trots op de samenwerking in dit project. Dat we ondanks de situatie dat we niet bij elkaar konden komen, toch zo met elkaar konden doorgaan!”

Sociaal en maatschappelijk beheer

In het project aan de Beemdweg zorgt De Huischmeesters voor sociaal en maatschappelijk beheer in en om de woonlocatie. Dat is een organisatie die zich inzet om binding te krijgen tussen de bewoners onderling en tussen de bewoners en de omgeving. Het vertrekpunt is dat bewoners er niet alleen wonen, maar ook iets bijdragen aan de buurt. Een beheerder helpt bij de binding tussen de bewoners onderling en tussen de bewoners en de omgeving. Samen met de huurders stelt De Huischmeesters een activiteitenkalender op om hen te stimuleren maatschappelijke (groeps)activiteiten te verrichten. Uwoon is verantwoordelijk voor het algemeen sociaal beheer, zoals extra toezicht op het schoon, heel en veilig houden van de omgeving.

Unieke toewijzing van woningen

De tijdelijke woningen worden op een andere manier toegewezen dan gebruikelijk is voor een sociale huurwoning. Imming: ,,Woningzoekenden die reageren op dit project moeten ingeschreven staan op hurennoordveluwe.nl en via een intakeformulier 'solliciteren' naar een woning. In dit formulier motiveren belangstellenden waarom zij graag op deze plek willen wonen en wat zij aan het project kunnen bijdragen. Na een selectie vinden intakegesprekken plaats en wordt de keuze gemaakte welke kandidaten een woningen aangeboden krijgen.” Bij het toewijzen van de woningen wordt specifiek aandacht besteed aan het krijgen van een goede mix van bewoners.

Verhuur

Eind januari kunnen belangstellenden voor de woningen “solliciteren” via de website www.hurennoordveluwe.nl. Uwoon zal de start van de verhuur aankondigen. Naar verwachting ontvangen de eerste bewoners eind maart 2022 de sleutel van de woning.