Bestuurders ondertekenen intentieverklaring

ERMELO - De gemeente Ermelo, de schoolbesturen VPCO (Schoolbestuur van De Klokbeker) en Vereniging tot het Verstrekken van basisonderwijs op Gereformeerde grondslag te Ermelo (Schoolbestuur van De Augustinusschool) hebben een intentieverklaring voor gezamenlijke nieuwbouw. Daarin bekrachtigen zij de intentie zich in te spannen om nieuwbouw van De Klokbeker en De Augustinusschool te realiseren, aangevuld met peuter- en kinderopvang. In de nieuwbouw worden beide scholen gehuisvest, maar behouden zij hun eigen identiteit en eigenheid.

De afgelopen periode hebben beide schoolbesturen en de gemeente gesprekken gevoerd om een scenario te onderzoeken dat beide scholen onder één dak worden gehuisvest. De huidige schoolgebouwen zijn sterk verouderd en zijn toe aan vernieuwing. Het kiezen van een locatie is de volgende stap
Een volgende stap in de uitwerking is het kiezen van een plek voor het gebouw dat naast de basisscholen ook een Kindcentrum huisvest. Zo zal er ook voor- en naschoolse opvang zijn. ,,We willen niet dat de bouw vertraagt,” zegt demissionair wethouder Klappe. De wens ligt om dit te realiseren in het plangebied ‘Calluna’. Hierdoor houden we de goede spreiding van onderwijsvoorzieningen over Ermelo. Voor de keuze van de locatie wordt een Stedenbouwkundig Programma van Eisen gemaakt. Daarna volgt een bestemmingsplanwijziging. Omwonenden en inwoners van Ermelo worden hierbij betrokken.