Peter Meijer zoekt donateurs

ERMELO - Het schoolmeubilair van verschillende Ermelose basisscholen heeft al meermalen een tweede functie gekregen op Curaçao. Hierbij speelt oud-wethouder Peter Meijer een belangrijke rol. Hij zet zich al jaren in voor een beter Curaçao. Meijer is enorm blij met de samenwerking die er telkens ontstaat, maar tegelijkertijd is hij geschrokken van de enorme transportkosten die er nu in rekening worden gebracht. Daarom is hij samen met The Vanneau Foundation op zoek naar donaties om deze kosten te dekken.

Het transport van zeecontainers wordt gefinancierd door de Stichting ‘Help Schoolkinderen Curaçao’. Maar nu de prijzen meer dan verdubbeld zijn is dit niet meer haalbaar. De stichting doet daarom een noodoproep en Peter Meijer probeert hier een oplossing voor te vinden. De Ermeloër, die jarenlang woonachtig was op Curaçao, vertelt graag over het mooie eiland, maar ook de armoede. Vooral het onderwijs verdient volgens hem een impuls. Binnenkort gaat hij naar de Bernhardschool om de leerlingen daar te vertellen waar ook hun schoolmeubilair naartoe gaat en hoe het met de kinderen op het eiland gesteld is.

Belangrijke vraag

Het schoolmeubilair is belangrijk en praktisch. Maar hoe het transport moet worden gefinancierd is voor Meijer nog een belangrijke vraag. Voor de financiële afwikkeling heeft hij nu hulp gevonden bij de stichting The Vanneau Foundation. ,,Hoewel deze stichting zelf ook al een flinke duit in het zakje heeft gedaan, doen we graag nog een oproep voor donaties voor de transportkosten want die zijn het laatste jaar meer dan verdubbeld,” aldus Peter Meijer. Bij aanvang van de zomervakantie wordt het meubilair van de Bernhardschool verscheept. Donaties voor het transport zijn welkom op rekeningnummer NL33 INGB 0007 4505 78 van Stichting Vanneau, onder vermelding van: transport schoolmeubilair.

pannen berntsen