Gemeente wil kosten verhalen op eigenaar

ERMELO - Een zwarte Opel Tigra, die weken lang op de Drieërweg staat, mag worden weggesleept door de gemeente Ermelo. De auto staat onbeheerd en zonder kentekenplaten sinds 5 juli langs de weg. Tot op heden is niet bekend van wie deze auto is.

Burgemeester en wethouders hebben besloten bestuursdwang toe te passen en de auto weg te slepen. Op 13 juli is daarom een publicatie in het Elektronisch Gemeenteblad van Ermelo verschenen. Hierin is het voorgenomen besluit om het voertuig weg te slepen kenbaar gemaakt. Er is vervolgens niet vóór de aangegeven datum van 1 augustus gereageerd en ook is de auto niet verwijderd.

Kosten

De gemeente kan de kosten die verbonden zijn aan het wegslepen op de overtreder verhalen. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat deze kosten redelijkerwijze niet ten laste van de overtreder moeten komen. De zwarte Opel zal nadat het is afgevoerd, maximaal 13 weken worden bewaard en daarna worden verkocht of vernietigd. Gedurende deze termijn kan de auto door de rechthebbende tegen betaling van de afvoer- en stallingskosten worden afgehaald. Voor meer informatie hierover kan men contact opnemen met de handhavingsjuristen van de gemeente Ermelo, telefonisch bereikbaar onder nummer 0341 – 567 321.