'Veel vluchtelingen zitten veel te lang in onwaardige situatie' 

ERMELO - Begin volgend jaar zullen er 250 tot maximaal 300 vluchtelingen worden opgevangen op een tijdelijke noodopvanglocatie in Ermelo. De gemeente Ermelo en het COA hebben afspraken gemaakt over de inrichting met woonunits op het voormalig voetbalveld aan de Horsterweg, op het bosperceel tussen de Kolbaanweg en het spoor. ,,Er ligt een grote, dringende vraag vanuit de landelijke overheid,” aldus burgemeester Dorine Burmanje. ,,Ermelo kent een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Dat is onlangs gebleken bij de opvang van Oekraïners, maar ook in het verleden bij de komst van alleenstaande jonge asielzoekers in De Hooge Riet. Het is niet de eerste keer dat Ermelo ruimte vrijmaakt voor asielzoekers.”

Het rijk heeft de wettelijke taak om de opvang van asielzoekers te organiseren. Het COA is hiervoor de uitvoerende partij. Gemeenten zijn nodig om locaties voor asielopvang mogelijk te maken. Ook bij gemeente Ermelo is dit verzoek meermalen binnengekomen. Het college heeft daarom besloten om een locatie te zoeken voor tijdelijke opvang van vluchtelingen. Het terrein van het voormalig voetbalveld kwam als potentiële locatie naar voren in deze zoektocht. Eigenaar van het voetbalterrein, GGz Centraal, stelt het graag voor dit goede doel beschikbaar en het COA staat hier positief tegenover.

Iets betekenen

Burmanje: ,,Veel vluchtelingen zitten al veel te lang in een onwaardige situatie. We zijn trots op Ermelo als zorgdorp, het past bij Ermelo om mee te helpen in deze situatie. Als gemeente en samenleving kunnen we op deze manier iets betekenen voor vluchtelingen.” De gemeente is verantwoordelijk voor het klaarmaken van het terrein zodat het geschikt is voor noodopvang. Dat is nog best complex aangezien het op dit moment een braak liggend terrein is. Er moet dus een plan gemaakt worden voor de aanleg van elektriciteit en watervoorziening. Ook moet er gekeken worden waar een toegangsweg kan worden gerealiseerd. Het COA verzorgt vervolgens de inrichting van het terrein en zorgt onder andere voor het plaatsen van de tijdelijke woonunits. Hiervoor hebben zij ongeveer twee maanden nodig. ,,Bij het gebruiksklaar maken van het terrein zijn we afhankelijk van veel partijen die hierbij een rol spelen. Het streven is dat de locatie in het eerste kwartaal van 2023 gereed is voor opvang. De locatie blijft twee jaar in gebruik als noodopvang, met een mogelijke verlenging tot maximaal 5 jaar,” aldus de burgemeester, die blij is met deze oplossing. ,,We zitten niet te wachten op een taakstelling van het rijk en houden de regie nu zelf in de hand.”

Oplossingen

Vorige maand bleek uit een onderzoek van RTL Nieuws dat de opvang van asielzoekers ongelijkwaardig verdeeld is in Nederland. Staatssecretaris Eric van der Burg voor Asiel en Migratie bevestigde dit in een reactie. ,,Op de kaart zie je inderdaad dat het noorden met name echt heel erg veel doet. We moeten ervoor zorgen dat ook het westen z'n verantwoordelijkheid pakt." Het lastige is dat statushouders te lang in opvangcentra moeten blijven omdat er nauwelijks woningen zijn. Daardoor stromen noodopvanglocaties heel snel vol. De nationale problematiek is voor de Rijksoverheid aanleiding om gemeenten te vragen daarin op de kortst mogelijke termijn mee te willen werken aan oplossingen.

Ervaring

Op dit moment is de samenstelling van de groep asielzoekers die in Ermelo wordt opgevangen nog niet bekend. De mensen van het COA en de betrokken partners die straks werkzaam zijn op de locatie, hebben veel ervaring. Er is aandacht voor de veiligheid en het welzijn van de vluchtelingen én die van de omgeving. Op de locatie is dag en nacht begeleiding aanwezig en er is altijd een contactpersoon voor omwonenden bereikbaar. Ook wordt er samenwerking gezocht met het AZC in Harderwijk. Omwonenden zijn vanmorgen per brief geïnformeerd. Op donderdagavond 20 oktober is er vanaf 19.30 uur ook een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis. Belangstellenden zijn van harte welkom. Tijdens deze inloopbijeenkomst zijn o.a. het COA en gemeente Ermelo aanwezig om vragen te beantwoorden.