Op naar een toekomstbestendig Veldzicht met Green Deal

ERMELO - Woensdag ondertekenden ondernemers van bedrijventerrein Veldzicht, gemeente Ermelo, Bedrijvenkring Ermelo, Rabobank en Liander de ‘Green Deal’. Daarmee zetten deze partijen zich vol energie in voor een duurzaam en energieneutraal bedrijventerreinenterrein. De grote uitdaging is om te komen tot duurzame lokale energieopwek en die energie lokaal te kunnen gebruiken. Pionieren door te doen is het motto!

Met de presentatie van Firan en Energiehaven is ook gestart met het technische haalbaarheidsonderzoek en wordt er de aankomende weken hard gewerkt om te komen tot een energie organisatie. Ruim een jaar geleden is het project ‘Toekomstbestendig Veldzicht’ gestart. Dit project komt voort uit een gezamenlijk belang van de gemeente en de ondernemers: Veldzicht klaarmaken voor de toekomst. Het project richt zich op energiebesparing, CO2-vermindering, energietransitie, zon op dak, klimaatadaptatie en circulariteit. Hoewel er uitdagingen zijn met betrekking tot het verduurzamen van het bedrijventerrein, liggen er zeker ook kansen om deze integraal op te pakken.

Energiecrisis

De noodzaak voor verduurzamen wordt door de energiecrisis van 2022 alleen maar verder onderstreept. Er zijn in 2021 en 2022 verschillende stappen gezet om inzicht te krijgen in de mogelijkheden om het bedrijventerrein te verduurzamen en klaar te maken voor de toekomst. Om de ambitie voor het toekomstbestendig maken van Veldzicht te formaliseren is gisteren de samenwerkingsovereenkomst, GreenDeal getekend door gemeente Ermelo, Bedrijvenkring Ermelo (BKE), Liander en de Rabobank.

CO2 reductie

De gemeente Ermelo heeft de opdracht om de landelijke doelstelling 55% CO2 reductie voor 2030 ten opzichte van 1990 te halen. In 2019 bedroeg de CO2 reductie in gemeente Ermelo 25%. De industrie en bedrijven hebben, na de gebouwde omgeving, het hoogste energieverbruik binnen de gemeente en daarmee ook een hoge CO2uitstoot. Die CO2 uitstoot is nauwelijks gereduceerd en dat terwijl daar echt kansen liggen. Hierbij is het belangrijk om een sterk fundament te realiseren voor het verduurzamen van Ermelo. Dit is een belangrijke stap om te komen tot realistische doelstellingen voor bedrijven met een op maat gemaakte aanpak.

Ervaring

In het verlengde van het verkleuren (en verduurzamen) van bedrijventerrein Kerkdennen hebben gemeente Ermelo en BKE samen onderzocht of en hoe het toekomstbestendig maken van bedrijventerrein Veldzicht mogelijk is. Uit de opgedane ervaring met het verduurzamen van Kerkdennen is naar voren gekomen dat het direct bij de start van een project betrekken van de BKE wenselijk is. Op bedrijventerrein Kerkdennen hebben circa 25% van de bedrijven een energiescan laten uitvoeren. Op bedrijventerrein Veldzicht hebben al circa 60% van de bedrijven energiescans laten uitvoeren en melden zich nog steeds bedrijven aan voor energiebesparingsadviezen.