Inzet vrijwilligers heeft grote impact

ERMELO - Stichting Present Ermelo en woningcorporatie Uwoon gaan samen werken aan leefbare buurten. De organisaties tekenden maandag 28 november een samenwerkingsovereenkomst. De samenwerking heeft een praktisch karakter. Voorzitter Jan Hein van Burken van Present legt uit wat dat betekent: ,,Dat wil zeggen dat een groep vrijwilligers door ons wordt gekoppeld aan een hulpontvanger. Dat kan een persoon of een gezin zijn. Dus nu ook huurders van Uwoon. De vrijwilligers doen een praktisch project, zoals klussen, verven, tuinieren of schoonmaken."

Centraal in de werkwijze van Present staat de professionele bemiddeling tussen groepen vrijwilligers die zich willen inzetten voor een ander en de vraag die daarnaar is vanuit huurders van Uwoon. De overtuiging hierachter is dat mensen in de samenleving bereid zijn om zich vrijwillig in te zetten en dus verantwoordelijkheid te nemen voor een ander. Directeur-bestuurder Fleur Imming van Uwoon is blij met de samenwerking. ,,Present voegt iets toe. Namelijk het methodisch matchen van de inzet van vrijwilligers. Met de inzet van de vrijwilligers kunnen extra dingen naast die van onze medewerkers of professionele hulpverleners. Regelmatig gaan groepen via Present aan de slag om grote klussen uit te voeren in woningen van Uwoon, op adressen waar hulpverleners betrokken zijn. De vaak complexe situaties van de huurders vraagt om zorgvuldigheid en afstemming met de hulpverlening.”

Voor iedereen

Kan iedereen hulp krijgen? ,,We kijken eerst of mensen het zelf kunnen. Hebben ze een netwerk: vrienden of familie die kunnen helpen? Zijn mensen gezond en kunnen ze het zelf? Hebben ze het geld om het te laten doen? Is het antwoord steeds nee dan komen wij in beeld. En dan altijd samen met een medewerker van Uwoon en een eventuele hulpverlener,” aldus Van Burken. De samenwerking van Present en de woningcorporatie helpt niet alleen individuele huurders maar heeft ook een positief effect op de leefbaarheid in de buurt. Imming: ,,Vaak wordt schaamte of isolement doorbroken waardoor de huurder weer open staat voor anderen in de buurt. Ook gebeurt het wel dat buren zich realiseren dat ze, in plaats van alleen klagen over de overlast, zelf hulp kunnen aanbieden. Hoe mooi is dat?!” Van Burken vult aan: “Dat vrijwilligers zich ‘zomaar’ voor de hulpontvanger inzetten heeft impact. De hulpontvanger kan hierdoor gemotiveerd worden om zelf het stokje weer op te pakken. Dit effect werkt door het principe dat Present ook altijd vraagt aan de hulpontvanger om voor zover mogelijk, zelf mee te klussen, koffie te zetten of op een andere manier een eigen bijdrage te hebben.”