WRBT plaatst kanttekeningen

ERMELO - ,,Het is bijzonder om van een ingewikkelde soep iets moois te maken,” zegt wethouder Ronald van Veen. Hij heeft het over het nieuwe bestemmingsplan voor de Haspel. Het plan zorgt ervoor dat het gebied klaar is voor de toekomst qua natuur, duurzame en (deels sociale) woningbouw en bedrijfsactiviteiten.

Van Veen: ,,We zijn heel blij met de constructieve samenwerking met de verschillende partijen, dat geeft ook vertrouwen voor de toekomst. Ons gemeenschappelijke doel was een eindsituatie voor het gebied en het bedrijf, waarbij alle belangen zijn meegenomen en goed zijn afgewogen. De provincie omschrijft het proces als ‘van probleemdossier naar voorbeelddossier’ en daar mogen we met z’n allen trots op zijn.” Een deel van het gebied wordt omgevormd van ‘agrarische bedrijvigheid’ naar woningbouw. Wat het college betreft zijn de wegen geplaveid en kan er nu tot uitvoering worden overgegaan. Vanaf half december ligt het bestemmingsplan zes weken ter inzage.

Intensief overleg

Hiermee zou een langlopend dossier worden gesloten. ,,Dat komt door intensief overleg met een groot aantal betrokken partijen,” aldus Van Veen. De ontstane problemen aan de Haspel kennen al een lange geschiedenis. Bij de vaststelling van het Tonselse Veld in 2014 koos het college ervoor om enkele percelen in dit gebied buiten beschouwing te laten. Dit omdat men de wens had het timmerbedrijf Ten Hove te verplaatsen. Dat bleek na uitgebreid onderzoek niet mogelijk. Het bedrijf zal in de toekomst alle opslag- en houtbewerkingsactiviteiten inpandig uitvoeren. Daarvoor moeten de bestaande (deels illegale) activiteiten geheel worden verplaatst. Dat vergt investering en voorbereidingstijd, en er zal ook tijdelijk een (illegale) overgangssituatie zijn van de oude naar de nieuwe situatie. In de anterieure overeenkomst zal worden geborgd dat deze overgangssituatie binnen een periode van twee jaar na inwerkingtreding van het bestemmingsplan succesvol is afgerond.

Kou uit de lucht

Overigens is nog niet alle kou uit de lucht. De belangengroep WRBT, die opkomt voor de natuur en de woon- en leefomgeving van de bewoners en recreanten in het Tonselse Veld, heeft het gevoel dat ze slechts voor de vorm mocht meepraten. Bert Groeneveld reageert namens de stichting WRBT. ,,Wij hebben in september 2021 onze visie en zienswijze ten aanzien van de bestemming pallet- en timmerfabriek en de woningen in de Haspelstrook schriftelijk kenbaar gemaakt bij de projectleider. Ruim een jaar later hebben we voor het eerst een aantal deelplannen en concepttekeningen m.v.t. het ontwerp bestemmingsplan gekregen. Op 23 oktober hebben wij daarop inhoudelijk schriftelijk gereageerd en een groot aantal kanttekeningen en opmerkingen (> 50) gemaakt en ook onze zorgen geuit over tal van onderwerpen, bijvoorbeeld ten aanzien van de Ecologie, Veiligheid en het Verkeer. Wij constateren dat het college van B&W op 29 november 2022 heeft besloten tot de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan terwijl tot op heden, 13 december 2022, wij nog geen inhoudelijke reactie hebben gekregen of en hoe met onze opmerkingen en zorgen is omgegaan. Of er dus sprake is geweest van ‘participatie op de inhoud’ tussen alle partijen of dat er meegesproken kon worden ‘voor de vorm, laat zich raden. Wij wachten daarom met grote belangstelling de openbaarmaking van de volledige plannen en onderbouwing af. Op basis daarvan zullen wij beoordelen wat onze reactie via een formele zienswijze zal zijn.”