Wolkorrels meststof voor de toekomst 

ERMELO - Het Dinamo Fonds steunt schapenscheerder en paraveterinair Dirk Jan van Dalfsen. De Ermeloër verwerkt tweede keus heideschapenwol machinaal tot samengeperste wolkorrels of wolpellets. Met de stimuleringsbijdrage van 15.000 euro van het fonds kan Van Dalfsen de nodige faciliteiten voor zijn nieuwe productieruimte realiseren om meer wol te gaan verwerken.

Ook kan het verdere onderzoek starten naar de bijzondere water absorberende kwaliteit van de wolkorrels bij jonge bomenaanplant. De korrels zorgen ervoor dat extra water geven gedurende droge periodes overbodig is en verrijken tevens de bodem met organisch materiaal en langzaam werkende meststof. Als schapenscheerder zag Dirk Jan van Dalfsen het met lede ogen aan dat schapenwol waardeloos werd en nu als afvalproduct wordt bestempeld. Hij ging met tweede keus wol (viezere wol met mest en stro), van de schaapskudde Schapendrift in Ermelo aan de slag om deze om te zetten in wolkorrels. In Oostenrijk liet Van Dalfsen zich verder informeren over het wolpellet-productieproces en hij kwam overtuigd terug met een wolpellet-machine.

Vliegende start met gemeente Ermelo

Samen met de gemeente Ermelo startte Van Dalfsen afgelopen maart een pilot om wolkorrels toe te passen bij de aanplant van 4.000 jonge bomen. De aanplant van zomereiken, elzen en ratelpopulieren is gemonitord door studenten van de Universiteit Wageningen. ,,Uit de eerste cijfers blijkt dat 80 procent van de jonge bomen is aangeslagen, zonder deze extra water te geven gedurende deze zeer droge zomer,” aldus Dirk Jan van Dalfsen, ,,met het vervolgonderzoek door Universiteit Wageningen kunnen we straks over een langere periode ook de effecten per boomsoort nagaan.”

Populaire toepassing voor moestuinen

De wolkorrels zijn al ontdekt door moestuinhouders welke zeer enthousiast zijn over de toepassing ervan omdat ze tijdens droogte niet meer hun groentegewassen hoeven te besproeien. En de korrels bemesten de grond plus ze verbeteren ook nog de bodem wanneer de wormen ze afbreken tot humus. Het fabriceren van wolkorrels als organische meststof en waterregulator voor bomen en planten kan bijdragen om het overschot aan ongebruikte schapenwol te verminderen. Deelnemer van het eerste uur is de schaapskudde Schapendrift, zij verkopen in hun bezoekerscentrum de wolkorrels. En men ontvangt van de verkoop ook een percentage die ze voor de exploitatie van de schaapskudde inzetten. De wolkorrels kunnen daarnaast ook online worden gekocht via de onlangs gerealiseerde Webshop op de site van Dirk Jan van Dalfsen.

Experimenteren

Het streven is dat op termijn meer schaapskuddes gaan deelnemen om wolkorrels te verkopen en hieruit inkomsten verkrijgen. Van Dalfsen is momenteel met een aantal partijen in gesprek die ook met wolkorrels aan het experimenteren zijn. Men bekijkt hoe de krachten meer gebundeld kunnen worden om tot een kostendekkend productieproces te komen. ,,Het verwerken van onze inheemse schapenwol van restmateriaal tot een eigentijds circulair product met water-reguleerde eigenschappen is in deze tijd met steeds extremere weersinvloeden zeer welkom” aldus Henk Atze Dijkstra, directeur van het Dinamo Fonds, “de toepassing van wolkorrels als hydrologische meststof kan bij de aanplant van bomen, heggen, hagen en boomwallen, in het kader van het nodige biodiversiteitsherstel, een belangrijk hulpmiddel zijn om ze meteen een goede start te geven.” In 2023 zal het Dinamo Fonds wederom 50.000 euro beschikbaar stellen om innovatieve projecten te steunen met een stimuleringsbijdrage het machinaal hergebruiken van schapenwol. Met als doel de herwaardering van schapenwol als natuurproduct te stimuleren.